ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Brain Trend Indicator

อย่างที่เราทราบดีว่าแนวรับ แนวต้าน ยอดดอยเก่า หรือก้นเหวเดิม เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ที่ดี เพราะเป็นตำแหน่งของราคา ช่วยในการหาจุดเปิดออเดอร์ที่ดี

การใช้งาน :
- Buy เมื่อเกิดจุดประสีน้ำเงิน
- Sell เมื่อเกิดจุดประสีแดง

Breakout Panca Eagle Indicator

ใช้บอกการ Breakout ของราคา เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์

เมื่อราคาทะลุ Breakout ให้หาจังหวะในการเข้าออเดอร์

Breakout Trendline indicator

เส้นแนวโน้ม หรือ Trend Line เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ที่ดี เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหาจุดเปิดออเดอร์ที่ดี ให้สัญญาณเร็วกว่าอินดิเคเตอร์ทั่วไป สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะลากเส้นแนวโน้มให้อัตโนมัติ ส่วนใหญ่ที่เห็น คือจะลากเส้นในลักษณะสามเหลี่ยม และบอกตำแหน่งเป้าหมายที่ชัดเจน

การใช้งาน :

- ถ้ามีแท่งเทียนเบรกขึ้นด้านบน ให้ Buy ราคาเป้าหมายอยู่ที่เส้นเขียวแนวนอน

- ถ้ามีแท่งเทียนทะลุ หรือเบรกลงด้านล่าง ให้ Sell ราคาเป้าหมายอยู่ที่เส้นแดงแนวนอนด้านล่าง


ที่สำคัญต้องรอแท่งเทียนเบรก และจบแท่งก่อนค่อยเปิดออเดอร์

CCI Indicator

Commodity Channel Index (CCI) เป็น Indicator พื้นฐานที่ติดมากับตัวโปรแกรม MT4 อยู่แล้ว และก็เป็นอีกหนึ่ง Indicator ที่เทรดเดอร์นิยมนำไปใช้ในการหาสัญญาณซิ้อขายในระบบเทรด

ความร้พื้นฐานสำหรับการเทรดด้วย Commodity Channel Index (CCI)

CCI เป็นเครื่องมือประเภท Oscillator ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคุณ Donald Lambert ดั้งเดิมแล้ว CCI จะประกอบด้วย เส้นวัดการแกว่งอยู่ที่ระดับ +/- 200 และตัว CCI เองจะบ่งชี้ว่าตลาดในช่วงนั้นๆ ว่าจะเป็นขาขึ้น (Bullish) หรือขาลง (Bearish) ตลอดจนบอกถึงความแข็งแรงของแนวโน้มในตลาดช่วงนั้นด้วย
การเรียกใช้ Commodity Channel Index (CCI) ในโปรแกรม MT4 จะใช้ค่ามาตรฐานตามที่โปรแกรมกำหนดมา ค่ามาตรฐานจะกำหนดโซนให้อยู่แล้ว คือโซน +100 และ – 100 ก็ใช้ตามนั้นได้เลย

1.สัญญาณซื้อขาย (Buy Sell Signal)

-กรณีสัญญาณ CCI ตัดเส้น -100 ขึ้นให้เปิด Buy

-กรณีสัญญาณ CCI ตัดเส้น +100 ลง ให้เปิด Sell

2.การดู Overbought (OB)/Oversold (OS)

ถ้าเส้น CCI วิ่งขึ้นมาเหนือระดับ +100 หรือต่ำกว่าระดับ -100 ความหมายก็คือ บริเวณนั้น คือ Overbought และ Oversold นั่นเอง และราคามีโอกาสที่จะกลับทิศ นอกจากนั้นบริเวณเส้น 0 ก็ยังเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญ คือถ้าหากเส้น CCI วิ่งตัดเส้น 0 ลงมา จะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจน

Center of Gravity Indicator

ใช้เป็นแชนแนลบอกทิศทางของราคา คล้ายกับ Bollinger Bands

Center of Gravity ใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเปิดออเดอร์ที่เหมาะสม โดยให้สังเกตที่กรอบของเส้นสีเขียว ( ตั้งค่า bars_back =150 )

- ถ้าราคาแตะเส้นสีเขียวด้านล่าง หมายถึงตลาดอยู่ในช่วงขายมากเกิน หรือ over sold ให้เตรียมหาจุดเข้า Buy

- และในทางกลับกันถ้าราคาไต่ขึ้นไปแตะเส้นเขียวด้านบน แสดงว่าตลาดอยู่ในช่วง ซื้อมากเกิน หรือ over bought ให้เตรียมหาจุด Sell

หมายเหตุ ในช่วงที่ราคาแตะเส้นเขียวแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะย้อนกลับไปพักตัว หรืออาจจะเปลี่ยนเทรนด์เลยก็ได้ ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอื่นด้วย ที่สำคัญอย่าลืมจุด Stop Loss เพื่อรักษาทุนไว้