ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

BBands Stops Indicator

จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands แต่เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลให้ดูง่าย

Buy เมื่อเกิดจุดสีเขียว (ใหญ่) และ Sell เมื่อเกิดจุดสีส้ม (ใหญ่), ออกเมื่อเกิดจุดสีตรงข้าม

BDFX Trender Indicator

เป็นตัวที่ใช้บอกเทรน แต่จะแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกเทรนตัวอื่นๆ คือจะเพิ่มส่วนที่บอกว่าเทรนเป็นไซด์เวย์ และพร้อมที่จะเปลี่ยนเทรนได้เสมอเข้าไปอีกชุดหนึ่ง

การเข้าออเดอร์ : บาร์สีเหลืองบอกว่าเป็นไซด์เวย์ และพร้อมจะเปลี่ยนเทรน

Sell : เมื่อเกิดบาร์สีแดง หลังจากบาร์สีเหลือง

Buy : เมื่อเกิดบาร์สีน้ำเงิน หลังจากบาร์สีเหลือง

Bears Bulls Impuls Indicator

เป็น Indicator ที่ช่วยบอกให้เราทราบว่าในช่วงเวลานั้นๆ ตลาดเป็นตลาดหมี (Down Trend) หรือตลาดกระทิง (Up Trend)

การใช้งาน :

- Sell เมื่อเส้นสีแดงดัดเส้นเขียวขึ้นด้านบน แสดงว่าในช่วงเวลานั้นตลาดเป็นตลาดหมี (DownTrend)

- Buy เมื่อเส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงขึ้นด้านบน แสดงว่าในช่วงเวลานั้นตลาดเป็นตลาดกระทิง (UpTrend)

Bollinger Band Bars Indicator

เป็นการแสดงผลของ BB แบบหนึ่ง ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา

เกิดแท่งกลับตัวที่ขอบ BB ด้านบน ให้หาจังหวะ Sell

เกิดแท่งกลับตัวที่ขอบ BB ด้านล่าง ให้หาจังหวะ Buy

Bollinger Bands Stop Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกจุดกลับตัว ลักษณะเดียวกันกับ BB อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้ (ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น)