ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Forex คืออะไร

บทความอธิบาย Forex คืออะไร จากผู้เชี่ยวชาญ

Forex คือ คำย่อของ foreign currency exchange หรือ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

-------จบบทความเรื่อง FOREX คืออะไร ---------

#เทรด #forex #สอนforex #เรียนforex #สอนforexฟรี #เรียนforexฟรี