ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Zero Lag Hull MA Indicator

เป็น MA ตัวหนึ่ง แต่ว่าตัวนี้จะมีข้อดี คือมีสีบอกทิศทางของราคาให้เห็นได้ชัดเจน ตัวนี้ใช้ได้กับทุกคู่เงินและใช้ใน Time Frame ตั้งแต่ H1 ขึ้นไปจะดีมาก เพราะถ้าใช้ใน Time Frame เล็กๆ จะมีสัญญาณหลอกค่อนข้างเยอะ

เมื่อใส่ Indicator ลงในกราฟแล้วก็จะได้เส้น MA มาแบบนี้