ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Time and Spread Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกเวลาแท่งเทียน และบอก Spread ของราคาในขณะนั้น ตัวนี้ดีมากโดยเฉพาะช่วงข่าว มันจะแสดงให้เราเห็นความกว้างของ Spread ทำให้ช่วยในการตัดสินใจในการเปิดออเดอร์ได้ดีขึ้น

- ตัวแรก PL4 CandleTime.mq4 ใช้นับเวลาถอยหลังการจบแท่งเทียน โดยจะเคลื่อนที่ไปกับราคาปัจจุบัน

- ตัวที่สอง Spread.mq4 ใช้บอก spread ของราคาในขณะนั้น ตัวนี้จะแสดงผลอยู่กับที่ ตำแหน่งมุมบนซ้ายมือ

- ตัวที่สาม CandleTime and Spread.mq4 ตัวเดียวใช้บอกทั้งเวลาจบแท่งเทียนและ Spread ในขณะนั้น