ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

MACD Indicator

เครื่องมือช่วยการยืนยัน เรียกเต็มๆ ว่า Moving Average Convergent Divergent บอกแนวโน้มได้ บอกการเกิด Overbought Oversold และสามารถหาการเกิด Divergent

Macd ขอยกให้เป็นราชาแห่ง Indicator ใช้ได้ดีกับทุกช่วงเวลา
- (Overbought = อยู่ในสภาพที่มีแรงซื้อมากเกินไป อิ่มตัวขาขึ้น แต่ไม่ใช้หมายความว่าเป็นจังหวะขายเสมอๆไป เพราะการอิ่มตัวขาขึ้นกราฟอาจจะวิ่งต่อได้ )

- (Oversold = อยู่ในสภาพที่มีแรงขายมากเกินไป อิ่มตัวขาลง แต่ไม่ใช้หมายความว่าเป็นจังหวะซื้อเสมอๆไป เพราะการอิ่มตัวขาลงกราฟอาจจะวิ่งต่อได้เหมือนกัน )

Macd คือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ใช้หากำลังแนวโน้มของทิศทางว่ามีพลังมาก น้อยแค่ไหน ช่วยในการยืนยันกราฟอีกชั้น เพื่อความถูกต้อง และน่าจะเป็นในทิศทางที่่จะเกิดขึ้น

การบอกสัญญาณของ Macd
- เส้นน้ำเงินตัดแดงขึ้น คือสัญญาณ ซื้อ ที่ชัดเจน คือเมื่อเส้น Macd (น้ำเงินตัดแดงขึ้น) อยู่ต่ำกว่า 0 แล้ววิ่งขึ้นเหนือ 0 ขึ้นไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการ ซื้อ ชัดเจนขึ้น

- เส้นน้ำเงินตัดแดงลง คือสัญญาณ ขาย ที่ชัดเจน คือเมื่อเส้น Macd (น้ำเงินตัดแดงลง) อยู่เหนือ 0 แล้ววิ่งลงต่ำกว่า 0 ลงมาไปได้ เป็นสัญญาณที่บอกการ ขาย ชัดเจนขึ้น

ข้อเสียของ Macd
- บางครั้งจะให้สัญญาณช้าไป
- ไม่เหมาะกับช่วงเกิด Sideway
- บางครั้งจะเกิดสัญญาณหลอกเกิดขึ้น
- อย่าใช้ Indicator นำการเข้าเทรด ซื้อ ขาย เด็ดขาด (สัญญาณหลอกมีเยอะ)

วิธีใช้ Macd ให้มองกราฟเป็นตัวนำ Macd (เป็นตัวรองเสมอๆ) แค่เป็นตัวช่วยตรวจสอบทิศทาง เพื่อยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง ควรมองกราฟให้ออกก่อนว่าแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับ Macd ถึงจะใช้ Macd ช่วยยืนยันทิศทางที่ถูกต้อง