ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

KDJ Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA และเพิ่มระดับความแรงของราคาเข้าไปด้วย

เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell

เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy