ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

Awesome Oscillator Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้บอกการแกว่งของราคา

Histogram สีเขียวเปลี่ยนจากล่างขึ้นบน (เส้นแนวตั้งสีเขียว) ให้หาจังหวะ Buy

Histogram สีแดงเปลี่ยนจากบนลงล่าง (เส้นแนวตั้งสีแดง) ให้หาจังหวะ Sell