ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

PPO Indicator

Percentage Price Oscillator (PPO) เป็น Indicator ที่มีความใกล้เคียงกับ MACD มาก ค่ามาตรฐานของ PPO จะเหมือนกับค่ามาตรฐานของ MACD คือ 12,26,9 PPO ก็จะมีลักษณะเหมือนกับ MACD คือมีเส้น 2 เส้นวิ่งตัดกันแต่ความแตกต่างคือ PPO จะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ และจะไม่มี Histogram เหมือนกับ MACD

การเทรดด้วย PPO นั้นก็จะเหมือนกับ MACD ถ้าหากเส้นวิ่งผ่านระดับเส้น 0 ขึ้นมาข้างบนก็จะมองว่าเป็น Up Trend ถ้าตัดลงต่ำกว่าเส้น 0 ก็จะมองว่าเป็น Down Trend และยังสามารถมองพวก Divergence ได้ด้วยเหมือนกัน

ในส่วนของ Level เราอาจจะใส่ค่า 0 เข้าไปด้วยก็ได้เพื่อจะได้มองได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นก็กด OK

แล้วก็จะได้แบบนี้

Range Expansion Indicator

เป็นตัวที่ใช้บอกระดับความแรงของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ในจุดที่ความแรงเริ่มลดลง

Sell : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ 60 (เริ่มมีทิศทางลง)

Buy : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ -60 (เริ่มมีทิศทางขึ้น)

RcfMa Indicator

เป็นการใช้ MA วัดการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในตลาด

เส้นสีแดงตัดลงต่ำกว่าระดับ 0 และ histogram < 0 (ตามเส้นแนวตั้งสีแดง) ให้หาจังหวะ Sell

เส้นสีแดงตัดขึ้นสูงกว่าระดับ 0 และ histogram > 0 (ตามเส้นแนวตั้งสีเขียว) ให้หาจังหวะ Buy

RD Combo Indicator

เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ใหญ่)

Relative Vigor Index Indicator

เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ เพื่อการหาจุดเข้า และออกออเดอร์

เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง ให้หาจังหวะ Sell

เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น ให้หาจังหวะ Buy