ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

บทที่ 6 : ฝาก ถอนเงินจริง Exness

 

วิธีฝากเงิน ถอนเงิน Exness

วีดีโอสอนการฝากเงิน และถอนเงินจากพอร์ต exness เริ่มจากเข้าสู่ระบบ ก็จะสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกอย่าง การฝากเงินก็ทำผ่านออนไลน์แบ้งกิ้ง ทำตามขั้นตอนของธนาคารที่เราใช้ได้เลยครับ

ส่วนการถอนเงินก็มีขั้นตอนแบบเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นะครับ ตามที่ทดสอบหลายครั้ง วีดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ