ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

บทที่ 24 : Back Test ทดสอบย้อนหลัง

 

Back Test ทดสอบย้อนหลัง

back test คือ การทดสอบสัญญาณย้อนหลัง bt ที่ดีควรมี 100 ตัวอย่าง หรือ 3 เดือน ใช้ในการทดสอบระบบที่เราจะใช้เทรด ซึ่งทำได้โดยการจดบันทึกสิ่งที่จำเป็น เพื่อการพัฒนาระบบ

อีกวิธี คือ การใช้ tester ของ mt4 เพื่อจำลองการวิ่งของเสมือนจริงกราฟ ช่วยทำให้การ bt เหมือนจริง ส่วนมากเอาไว้ทดสอบ robot หรือ ea นั่นเอง

ทำได้โดยการเลือกที่ tester ใส่รายละเอียดให้ครบ แล้วเริ่ม start กราฟจะมีการวิ่งเสมือนจริง ปรับความเร็วได้ตามต้องการ