ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

บทที่ 8 : วิธีการใช้โปรแกรม MT4 Part 1/2

 

วิธีการใช้โปรแกรม MT4 Part 1/2

ตอนที่ 1 นี้ จะเป็นการใช้งานพื้นฐาน เริ่มจากเข้าสู่โปรแกรม mt4 จะเห็นที่เก็บคู่เงินต่างๆ เรียกว่า market watch ถ้าต้องการจะเห็นทั้งหมดให้คลิกขวา เลือก show all

หน้าต่าง navigator จะเก็บพวกชื่อบัญชี และเครื่องมือ เช่น indicator

หน้าต่างใหญ่ขวามือ แสดงกราฟค่าเงินที่เราเรียกใช้

หน้าต่างด้านล่าง เรียกว่า terminal เอาไว้แสดงออเดอร์ปัจจุบัน ประวัติการเทรด และอื่นๆ

ด้านบนมีเมนูอีกหลายตัวที่สำคัญ เช่น ปุ่มเปิดออเดอร์ ปุ่มเลือกแบบกราฟ ซูม และอิ่นๆ อีกมากมาย

กราฟสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น สีของสิ่งต่างๆ บนกราฟ เมื่อปรับแต่งแล้ว สามารถบันทึกเป็น template เก็บไว้ใช้ได้

ทดลองใช้กันนะครับจะได้ใช้งานได้คล่อง