ChiangmaiFX : ก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างมั่นคงในการเทรด Forex (2009 - 2024) โดยใช้วิชาเทคนิคอล (สถิติประยุกต์) มาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะชนะ

 

วิธีดูข่าว Forex Factory ช่วยวิเคราะห์การเทรด

เนื่องจาก Forex คือตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และผู้ที่สนใจเข้าสู่ตลาดมีเป้าหมายในการเทรดเพื่อทำกำไรจากการแปรผันของสกุลเงินตาม Demand และ Supply ซึ่งความผันผวนของสกุลเงินยังขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ แนวโน้มเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านการเมืองทั่วโลก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การติดตามข่าวสารจากรอบโลกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเทรดแต่ละครั้ง จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่นักเทรดทุกคนควรให้ความสำคัญ บทความนี้จะมาอธิบายว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Forex จะส่งผลอย่างไรต่อการแปรผันของค่าเงิน พร้อมด้วยวิธีวิเคราะห์ข่าว Forex จาก Forex Factory ฐานข้อมูลสำคัญด้านการข่าวที่ส่งผลกับตลาด Forex โดยเฉพาะ ติดตามได้เลย 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex ส่งผลอย่างไร?

เนื่องจาก Forex คือตลาดที่มีการแปรผันของสกุลเงินเป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้นข่าวที่มีผลต่อตลาด Forex จึงเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเกิดแรงกระเพื่อมต่อตลาดเงินทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate), อัตราการจ้างงาน (Employment Change), การประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นต้น
 
ถ้าข่าวออกมาในแง่ดี เช่น อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น หรือ GDP สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ผู้คนก็อยากที่จะถือครองสกุลเงินของประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความมั่นคง เกิดเป็น Demand ตามหลักอุปสงค์/อุปทาน ที่ส่งผลต่อการแปรผันสกุลเงินในเชิงบวก ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีข่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวซบเซา ผู้คนย่อมเกิดความไม่เชื่อมั่น ใครที่ถือครองสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ไว้ก็อยากจะเทขาย รวมถึง Demand ต่อสกุลเงินก็จะลดลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการแปรผันในเชิงลบ
 
ตัวอย่างเช่น ถ้ามีข่าวว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาลดลง 5 % ข่าวนี้ถือเป็นผลดีต่อสกุลเงิน USD (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) และอาจส่งผลให้ค่าเงินมีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าขึ้น เมื่อรู้เช่นนี้ก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ข่าว Forex ได้ว่าคู่เงินที่มี USD นำหน้า ราคาจะวิ่งขึ้นเช่น USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD ในขณะที่คู่เงินที่มี USD ข้างหลัง ราคาก็มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตัวหารที่เพิ่มขึ้น เช่น EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD

วิธีดูข่าว Forex Factory เพื่อช่วยเทรด

ถึงแม้ข่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการเทรด Forex แต่ในทุก ๆ วันมีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถติดตามข่าวสารได้ทันกระแสตลอดเวลา ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่ช่วยติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารและนำมาใช้ประกอบการเทรด Forex คือสิ่งจำเป็น ซึ่งหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้อย่าง Forex Factory (www.forexfactory.com) คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่สนใจในการเทรด Forex สามารถนำไปต่อยอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Forex Factory คือแหล่งข้อมูลสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมนำเสนอการวิเคราะห์แบบเจาะลึก เพื่อให้นักเทรด Forex จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการเทรดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

สำหรับใครที่ไม่เคยใช้งาน Forex Factory มาก่อน สามารถอ่านคำแนะนำวิธีดูข่าว Forex Factory เพื่อนำไปประกอบการเทรดให้มีโอกาสทำกำไรมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

 

วิธีวิเคราะห์ข่าว forex ช่วยเทรด

 

  • Step 1: เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เกิดความสับสน ควรที่จะตั้งค่าเวลาเป็นโซนประเทศไทย (GMT+ 7:00) โดยสามารถกดเข้าไปตั้งค่าได้ที่บริเวณมุมขวาบนตามลูกศรสีแดง (แนะนำเพิ่มเติมว่าควรสมัครเป็นสมาชิกของ Forex Factory เพื่อทำการล็อกอินแบบถาวร จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาตั้งค่าเวลาทุกครั้งที่ใช้งาน)
  • Step 2: สำรวจว่าในแต่ละคอลัมน์บอกข้อมูลอะไรบ้าง เรียงลำดับจากซ้ายสุดไปขวาสุด ข้อมูลที่ปรากฏจะมีดังต่อไปนี้ เวลาที่ประกาศข่าวสาร, สกุลเงินที่กระทบ (Currency), ผลของข่าว (Impact), ชื่อข่าว, ค่าจริงของสกุลเงิน (Actual), ค่าที่คาดการณ์ (Forecast), และค่าตั้งต้นก่อนที่จะมีข่าว (Previous)
  • Step 3: ถ้าหากสนใจที่จะเทรดสกุลเงินไหน ให้ดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนั้น ๆ และพิจารณาข่าวที่ผลกระทบสีแดงเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงข่าวระดับสำคัญมาก มีโอกาสสูงที่จะเป็นปัจจัยต่อการแปรผันของสกุลเงินดังกล่าว
  • Step 4: ดูคอลัมน์ค่าที่คาดการณ์ (Forecast) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเทรด เนื่องจากค่านี้เป็นวิธีวิเคราะห์ข่าว Forex ต่อแนวโน้มของราคาสุกลเงินในอนาคต
  • Step 5: สามารถตรวจสอบความแม่นยำของแต่ละข่าวแบบย้อนหลังได้ ด้วยการนำค่าในคอมลัมน์ ค่าจริง (Actual) กับค่าคาดการณ์ (Forecast) มาเปรียบเทียบกัน

ข่าว Forex แต่ละระดับส่งผลอย่างไร?

ข่าว forex ส่งผลอย่างไรกับการเทรด

 

หนึ่งสิ่งที่จะทำให้วิธีดูข่าว Forex Factory เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดคือต้องเข้าใจระดับความสำคัญ และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการแปรผันสกุลเงิน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

  • ข่าวระดับสำคัญมาก: ใช้สัญลักษณ์สีแดง บ่งบอกว่าเป็นข่าวที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อค่าเงินสูง ตัวอย่างของข่าวประเภทนี้ได้แก่ อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate), ดุลการค้า (Trade Balance), ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Deflator), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ระบบทุนระหว่างประเทศของกระทรวงการคลัง (TICS), การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดแห่งสหพันธรัฐ (FOMC), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นต้น
  • ข่าวระดับสำคัญ: ใช้สัญลักษณ์สีส้ม บ่งบอกว่าเป็นข่าวที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระดับปานกลาง ตัวอย่างของข่าวประเภทนี้ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income), การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE), ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB), ดัชนี NY Empire State, ผลผลิตนอกภาคเกษตร (Non-Farm Productivity), การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิต (Industrial Production & Capacity Utilization) เป็นต้น 
  • ข่าวระดับทั่วไป: ใช้สัญลักษณ์สีเหลือง เป็นข่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการแปรผันของสกุลเงินอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงไม่นิยมนำมาพิจารณาประกอบการเทรดเท่าไรนัก
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น บางครั้งข่าวสีส้มก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินมากกว่าข่าวสีแดง เช่นเดียวกับบางครั้งที่ข่าวสีแดงอาจไม่ได้ส่งผลกระทบกับค่าเงินตามที่คาดการณ์ เนื่องจากข่าวสารไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของการแปรผันราคาสกุลเงิน ดังนั้นวิธีดูข่าว Forex Factory ที่ดีจึงควรที่จะนำไปประกอบกับเทคนิคการเทรดอื่น ๆ ด้วย 
 
ถึงตรงนี้ ทุกคนคงทราบแล้วว่าข่าว Forex ส่งผลอย่างไรต่อการแปรผันค่าเงิน รวมถึงวิธีวิเคราะห์ข่าว Forex ร่วมกับวิธีดูข่าว Forex Factory เพื่อนำไปต่อยอด เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากตลาด Forex แต่ถ้าหากอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex ที่มากและเจาะลึกกว่านี้ สามารถศึกษากลยุทธ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้กับ Chiangmai Forex สถาบันให้ความรู้เกี่ยวกับ Forex ที่มีประสบการณ์อยู่ในตลาดมากว่า 13 ปี  มีทั้งคอร์สปูพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chiangmaifx.com และ Facebook : Chiangmai Forex