ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateWed, 22 Nov 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2017 Analysis on Jan 2017

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD Jan 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 31-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกเมื่อเจอ EMA 100 ราคาก็พักตัวลงไปก่อนตามคาด จากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นมาทดสอบ EMA 100 อีกครั้ง และสามารถผ่านขึ้นมาได้อย่างแข็งแรง จากนี้โอกาสในการจะขึ้นต่อเรื่อยๆจึงมีอยู่

[Indicator] : MACD โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือ 0 ได้อีกครั้ง แต่ยังมีขนาดเล็กอยู่ แสดงถึงโมเมนตัมการขึ้นที่เริ่มก่อนตัว, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway วงกว้างในระยะนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงก่อนเมื่อชน EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็ขึ้นต่ออีกครั้งโดยสามารถทะลุ EMA 100 ขึ้นไปได้ โอกาสในการขึ้นต่อจึงมีมากกว่า แต่ก็ต้องระวังข่าว non-farm ที่จะมาใน พุธ-พฤ-ศุกร์ นี้ไว้ด้วย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 30-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาวิ่งลงมาทำ lower LOW อีกชุด จากนั้นก็เด้งขึ้นตามคาด โดยตอนนี้เด้งขึ้นมาสู่ EMA 100 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแรกแล้ว ถ้าไม่ผ่านขึ้นไปมีโอกาสจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขนาดใหญ่ ก็หดตัวกลับขึ้นไป ตอนนี้ถึงบริเวณ 0 แล้ว แปลว่าพักตัวพร้อมแล้ว สามารถไปทั้งสองทางในตอนนี้, STO ทำ Super STO ขาลงทิ้งไว้ก่อนจะเด้งขึ้น แปลว่ามีโอกาสจะได้เห็นการวิ่งลงมาอีกชุด

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาวิ่งลงมาก่อน จากนั้นก็เด้งขึ้นแรงตามคาด ตอนนี้เด้งขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญแล้ว ต้องตามดูว่าจะผ่านขึ้นไปอย่างแข็งแรง หรือ จะเริ่มวิ่งลงมาอีกระลอก โดยจากสัญญาณปัจจุบันฝั่งขาลงยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินทางลงต่อตามคาดอีกวัน และลงมาแรงกว่าเดิม ทำให้ภาพรวมเป็นลบกว่าเดิม แต่เนื่องจากลงมาลึกมากแล้ว จึงมีโอกาสจะพักตัวก่อนจะลงเพิ่ม

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ขึ้น โมเมนตัมในการลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, STO ยังคงกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่ออีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเป็นอีกวันทึ่ราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด ซึ่งการลงที่แรงและต่อเนื่องทำให้สัญญาณต่างๆให้ค่าลบมากกว่าเดิม ภาพรวามจึงเป็นขาลง แต่ก็อาจจะมีการพักตัวขึ้นบ้างแม้โอกาสจะไม่มากก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินทางลงต่อตามคาด โดยลงมาค่อนข้างแรง และตามด้วยการพักตัวขึ้นเบาๆที่ EMA 20 ในกรณีนีนี้ยังมีโอกาสที่จะลงเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD ลงมาทำคลื่นขาลงชุดแรกแล้ว แปลว่าเกิดโมเมนตัมการลงแล้ว มีโอกาสจะลงเพิ่มเรื่อยๆ, STO ภาพรวมยังชี้ลงด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาแรงตามคาด และสัญญาณต่างๆให้ค่อนข้างให้ค่าลบ จึงคาดการลงเพิ่มได้อีก โดยอาจจะได้เห็นการพักตัวขึ้นสลับบ้าง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 25-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน และทะลุ EMA 100 ซึ่งเป็นด่านสำคัญลงมาแล้ว จึงมีโอกาสลงต่อเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD ขึ้นต่อไม่สำเร็จ ก่อให้เกิดเป็น Divergence ขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณในการพักตัวลง, STO กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเลือกที่จะพักตัวลงมา และลงมาค่อนข้างแรง ทำให้สัญญาณต่างๆเป็นลบกันหมด ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวที่บริเวณนี้สักพัก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาก่อน จากนั้นก็วิ่งขึ้นไปทำ higher HIGH สำเร็จ แต่ก็ขึ้นไม่แรงนัก กลับพักตัวออกข้างต่อทันที

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ชัดเจนแล้ว แต่มีขนาดเล็กกว่าคลื่นก่อนหน้า แปลว่าถ้าไม่สามารถวิ่งแรงๆได้ในระยะใกล้นี้ น่าจะเกิด Divergence ขาลง , STO เคลียร์ Super STO ขาขึ้นไปแล้วโดยการได้เห็น higher HIGH เมื่อวาน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาทำ higher HIGH ตามคาด แต่ก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงนัก โอกาสในการขึ้นต่อจึงคงยังมีอยู่แต่ก็พอๆกับการพักลงก่อนที่บริเวณนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาเป็น sideway จากนั้นตอนดึกก็เดินหน้าขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้มาถึง HIGH เดิมแล้ว ต้องตามดูว่าจะสามารถผ่านขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งหรือไม่

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ ถ้าราคาผ่าน HIGH ขึ้นไปได้อย่างแข็งแรง MACE มีโอกาสจะแซงหน้าคลื่นก่อนหน้า , STO เข้าไปในเขต Super STO ขาขึ้น จึงคาดว่าจะสามารถผ่าน HIGH ขึ้นไปได้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นมาทดสอบ HIGH ตามคาด ตอนนี้ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดว่าจะผ่าน HIGH ขึ้นไปได้ไหม และ ถ้าผ่าน ผ่านรูปแบบไหน ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี ว่าทิศทางน่าจะไปทางไหนต่อ โดยจากสัญญาณปัจจุบัน น่าจะมีโอกาสในการผ่านขึ้นไปสูง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาอีกวัน แต่พอลงมาถึง EMA 200 ก็เด้งทันที ภาพรวมจึงกลายเป็น sideway

[Indicator] : MACD หลังจากลงมาทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ตอนนี้กำลังหดตัวกลับขึ้นไปหา 0 อาจจะได้เห็นภาวะ sideway ตามมา, STO เริ่มฟื้น แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานช่วงแรกราคาลงมาตามคาด แต่จากนั้นก็เด้งกลับ ภาพรวมจึงกลายเป็น sideway, ในระใกล้นี้คาดการค่อยๆไต่กลับขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมที่ทำไว้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาค่อนข้างแรง และลงทะลุ EMA 100 ลงมา จึงดูไม่ค่อยดีสำหรับขาขึ้น

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาลงนำไว้ ก็มุดลงมาทำคลื่นขาลงแล้ว มีโอกาสจะลงยาวที่บริเวณนี้, STO กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยางลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเลือกที่จะพักตัวลงมา โดยลงมาค่อนข้างลึก ทำให้เป็นไปได้ว่าการขึ้นที่ผ่านมาได้จบรอบการขึ้นแล้ว จากนี้น่าจะได้เห็นการพักตัวตามมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่ออีกโดยไปทำ Higher HIGH ตามคาด จากนั้นออกข้างเป็น sideway ซึ่งในกรณีนี้เริ่มมองได้ว่าอ่อนแรงลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อ

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่มีโอกาสเกิด Divergence แล้ว ถ้าราคาขึ้นไม่ไกลกว่านี้มาก น่าจะถึงรอบการพักตัวลง, STO กองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นต่ออีกชุดตามคาด โดยแรงขึ้นเริ่มแผ่วลง จากนี้โอกาสในการขึ้นต่อจึงมีพอๆกับพักตัวแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่อเพิ่มเติมอีกตามคาด จากนั้นก็ออกข้างเป็น sideway ซึ่งแปลว่าน่าจะขึ้นต่อได้อีกสักชุดก่อนจะพักตัว

[Indicator] : MACD ทำคลื่นลูกใหม่แล้ว แต่ยังไม่สามารถแซงคลื่นก่อนหน้าได้ แปลว่าน่าจะเกิด Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวแล้ว, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบที่บริเวณนี้ คาดการณ์เกิดภาวะ sideway ตามมา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาได้ทะลุขึ้นไปตามคาด และทำ higher HIGH อีกครั้ง และยังมีโอกาสจะขึ้นอีกสักชุด ก่อนจะพักตัวลงมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 16-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาพักตัวลงมาที่ EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็เด้งฟื้นขึ้นไปสู่ HIGH เดิม จากนี้โอกาสในการขึ้นต่อก็ยังมีอยู่

[Indicator] : MACD กลับลงมาถึง 0 แล้ว จากมุมมองของการพักตัวแปลว่าพักพอแล้ว พร้อมจะเดินทางขึ้นอีกครั้ง, STO เริ่มฟื้นขึ้นไปด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานศุกร์ช่วงแรกราคาพักตัวลงมาหา EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นไป สัญญาณต่างๆตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางขึ้นต่อเพิ่มอีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาวิ่งขึ้นไปเพิ่มอีกตามคาด (ประมาณ 1,800 จุด) จากนั้นตอนดึกก็พักตัวลงมา โดยทะลุ EMA 20 ลงมา เป้าต่อไปน่าจะเป็น EMA 100 ที่รออยู่ด้านล่าง

[Indicator] : MACD ทำคลื่นชุดใหม่ขนาดพอๆกับคลื่นก่อนหน้า จึงยังไม่ได้บอกชัดเจนในเรื่องโมเมนตัมว่าจะขึ้นต่อได้หรือไม่, STO แกว่งตัวลงมาด้านล่าง แสดงความอยากพักตัวในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นไปต่อตามคาด จากนั้นก็พักตัวลงมาค่อนข้างแรง ในระยะใกล้คาดการพักตัวเพิ่มเติมที่บริเวณนี้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวลงมาก่อนตามที่คาด แต่พอลงมาถึง EMA 100 ก็เด้งทันทีเนื่องจากปัจจัยข่าว USA President Trump และทะลุ High ขึ้นไปอย่างแข็งแรงอีกครั้ง

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลงชุดแรก ตามด้วยการพักตัวไปแล้ว ตอนนี้กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่, STO เริ่มกลับมากองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาก่อน และเมื่อพักพอแล้ว (ถึง EMA 100) ก็เด้งขึ้นไปทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ ซึ่งดูแล้วค่อนข้างแข็งแรง มีโอกาสจะขึ้นเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาไต่ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแบบช้าๆ ดูแล้วเริ่มมีความลังเลว่าจะขึ้นต่อได้อีกหรือไม่

[Indicator] : MACD น่าจะกิด Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวหลังจากการขึ้นชุดนี้จบ, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบเล็ก และค่อนอยู่ด้านบน แปลว่าน่าจะเห็นรูปแบบ sideway UP ที่บริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย แต่โมเมนตัมก็ไม่สนับสนุนแล้ว จึงคาดว่าจะไปได้อีกไม่ไกลนัก ก่อนจะพักตัวลงมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งวัน จนสามารถทำ higher HIGH ได้ แต่การขึ้นนี้ไม่ค่อยมีโมเมนตัมมากนัก จึงคาดว่าจะไปต่อได้ไม่ไกลแล้ว ก่อนจะพักตัว

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ แต่มีโอกาสเกิด Divergence ขาลง, STO แกว่งตัวอยู่ตรงกลาง แสดงความลังเลที่จะไปต่อ

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาทำ higher HIGH อีกระลอกคลื่น แต่ก็ไม่ค่อยมีโมเมนตัมสนับสนุน จึงคาดการพักตัวหลังจากการขึ้นชุดนี้จบแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : ช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดูแล้วยังมีโอกาสจะขึ้นต่ออีก ส่วนเมื่อวันศุกร์ ราคาพักตัวลงมาในลักษณะ รอให้ EMA 100 ขึ้นมาหาแล้วน่าจะขึ้นต่ออีกหลังจากพักตัวที่บริเวณนี้เสร็จแล้ว

[Indicator] : MACD ยังไม่สามารถทำ higher HIGH ได้ จึงเริ่มเกิดความกังวลว่าจะพักตัว/กลับตัวที่บริเวณนี้ แต่ตอนนี้ยังคงต้องตีความว่าพักตัวเพื่อขึ้นต่อก่อน, STO แกว่งตัวขึ้นลเป็นรอบชัดเจน แสดงถึงภาวะ sideway ที่น่าจะเกิดในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้ขึ้นมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ดูเหมือนว่าคลื่นการขึ้นนี้แข็งแรงพอสมควร ภาพรวมจึงยังน่าจะขึ้นต่อได้อีก แต่ในระยะใกล้น่าจะเกิดการพักตัวที่บริวเณ EMA 100 นี้ก่อน

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2017 Analysis on Jan 2017