Thursday, 01 19th

Last updateWed, 18 Jan 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2017 Analysis on Jan 2017

XAU/USD Jan 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่ออีกโดยไปทำ Higher HIGH ตามคาด จากนั้นออกข้างเป็น sideway ซึ่งในกรณีนี้เริ่มมองได้ว่าอ่อนแรงลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อ

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่มีโอกาสเกิด Divergence แล้ว ถ้าราคาขึ้นไม่ไกลกว่านี้มาก น่าจะถึงรอบการพักตัวลง, STO กองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นต่ออีกชุดตามคาด โดยแรงขึ้นเริ่มแผ่วลง จากนี้โอกาสในการขึ้นต่อจึงมีพอๆกับพักตัวแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่อเพิ่มเติมอีกตามคาด จากนั้นก็ออกข้างเป็น sideway ซึ่งแปลว่าน่าจะขึ้นต่อได้อีกสักชุดก่อนจะพักตัว

[Indicator] : MACD ทำคลื่นลูกใหม่แล้ว แต่ยังไม่สามารถแซงคลื่นก่อนหน้าได้ แปลว่าน่าจะเกิด Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวแล้ว, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบที่บริเวณนี้ คาดการณ์เกิดภาวะ sideway ตามมา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาได้ทะลุขึ้นไปตามคาด และทำ higher HIGH อีกครั้ง และยังมีโอกาสจะขึ้นอีกสักชุด ก่อนจะพักตัวลงมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 16-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาพักตัวลงมาที่ EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็เด้งฟื้นขึ้นไปสู่ HIGH เดิม จากนี้โอกาสในการขึ้นต่อก็ยังมีอยู่

[Indicator] : MACD กลับลงมาถึง 0 แล้ว จากมุมมองของการพักตัวแปลว่าพักพอแล้ว พร้อมจะเดินทางขึ้นอีกครั้ง, STO เริ่มฟื้นขึ้นไปด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานศุกร์ช่วงแรกราคาพักตัวลงมาหา EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นไป สัญญาณต่างๆตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางขึ้นต่อเพิ่มอีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-1-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาวิ่งขึ้นไปเพิ่มอีกตามคาด (ประมาณ 1,800 จุด) จากนั้นตอนดึกก็พักตัวลงมา โดยทะลุ EMA 20 ลงมา เป้าต่อไปน่าจะเป็น EMA 100 ที่รออยู่ด้านล่าง

[Indicator] : MACD ทำคลื่นชุดใหม่ขนาดพอๆกับคลื่นก่อนหน้า จึงยังไม่ได้บอกชัดเจนในเรื่องโมเมนตัมว่าจะขึ้นต่อได้หรือไม่, STO แกว่งตัวลงมาด้านล่าง แสดงความอยากพักตัวในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นไปต่อตามคาด จากนั้นก็พักตัวลงมาค่อนข้างแรง ในระยะใกล้คาดการพักตัวเพิ่มเติมที่บริเวณนี้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวลงมาก่อนตามที่คาด แต่พอลงมาถึง EMA 100 ก็เด้งทันทีเนื่องจากปัจจัยข่าว USA President Trump และทะลุ High ขึ้นไปอย่างแข็งแรงอีกครั้ง

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลงชุดแรก ตามด้วยการพักตัวไปแล้ว ตอนนี้กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่, STO เริ่มกลับมากองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาก่อน และเมื่อพักพอแล้ว (ถึง EMA 100) ก็เด้งขึ้นไปทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ ซึ่งดูแล้วค่อนข้างแข็งแรง มีโอกาสจะขึ้นเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาไต่ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแบบช้าๆ ดูแล้วเริ่มมีความลังเลว่าจะขึ้นต่อได้อีกหรือไม่

[Indicator] : MACD น่าจะกิด Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวหลังจากการขึ้นชุดนี้จบ, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบเล็ก และค่อนอยู่ด้านบน แปลว่าน่าจะเห็นรูปแบบ sideway UP ที่บริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย แต่โมเมนตัมก็ไม่สนับสนุนแล้ว จึงคาดว่าจะไปได้อีกไม่ไกลนัก ก่อนจะพักตัวลงมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งวัน จนสามารถทำ higher HIGH ได้ แต่การขึ้นนี้ไม่ค่อยมีโมเมนตัมมากนัก จึงคาดว่าจะไปต่อได้ไม่ไกลแล้ว ก่อนจะพักตัว

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ แต่มีโอกาสเกิด Divergence ขาลง, STO แกว่งตัวอยู่ตรงกลาง แสดงความลังเลที่จะไปต่อ

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาทำ higher HIGH อีกระลอกคลื่น แต่ก็ไม่ค่อยมีโมเมนตัมสนับสนุน จึงคาดการพักตัวหลังจากการขึ้นชุดนี้จบแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-1-17


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : ช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดูแล้วยังมีโอกาสจะขึ้นต่ออีก ส่วนเมื่อวันศุกร์ ราคาพักตัวลงมาในลักษณะ รอให้ EMA 100 ขึ้นมาหาแล้วน่าจะขึ้นต่ออีกหลังจากพักตัวที่บริเวณนี้เสร็จแล้ว

[Indicator] : MACD ยังไม่สามารถทำ higher HIGH ได้ จึงเริ่มเกิดความกังวลว่าจะพักตัว/กลับตัวที่บริเวณนี้ แต่ตอนนี้ยังคงต้องตีความว่าพักตัวเพื่อขึ้นต่อก่อน, STO แกว่งตัวขึ้นลเป็นรอบชัดเจน แสดงถึงภาวะ sideway ที่น่าจะเกิดในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้ขึ้นมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ดูเหมือนว่าคลื่นการขึ้นนี้แข็งแรงพอสมควร ภาพรวมจึงยังน่าจะขึ้นต่อได้อีก แต่ในระยะใกล้น่าจะเกิดการพักตัวที่บริวเณ EMA 100 นี้ก่อน

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2017 Analysis on Jan 2017