ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateWed, 22 Nov 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Sep 2016

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD Sep 2016

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 30-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกระลอกคลื่น แต่ก็ลงเพิ่มไม่มากนัก และมีรูปแบบการพักตัว/กลับตัวขึ้นอีกครั้ง มีโอกาสที่จะพักตัวที่บริเวณนี้

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาขึ้นชัดขึ้น มีโอกาสที่จะพักตัว/กลับตัวขึ้นมากขึ้น, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาอยู่ด้านบน แสดงภาวะที่อยากจะพักตัวขึ้นไปเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาทำ lower LOW อีกครั้ง แต่ก็ลงเพิ่มไม่มากนัก ตามด้วยการทำสัญญาณในการพักตัวขึ้นให้เห็น ในระยะใกล้จึงยังคงคาดการพักตัวขึ้นไปเร็วๆนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 29-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มเติมอีกตามที่คาดไว้ โดยครั้งนี้เริ่มมีรูปแบบจบรอบการลงให้เห็น จากนี้จึงมีโอกาสจะพักตัว/กลับตัวขึ้นไปแล้ว

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นขาลง โดยกำลังหดกลับขึ้นไปหา 0 แปลความได้ว่ากำลังพักตัวขึ้นในตลาดขาลง, STO แกว่งตัวเป็นรอบชัดเจน แสดงภาวะ sideway ในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มเติมตามคาด แต่ก็เริ่มมีสัญญาณพักตัว/กลับตัวให้เห็นแล้ว ในระยะใกล้จึงคาดว่าจะพักตัวที่บริเวณนี้สักพักก่อนจะไปต่อภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาสามารถทะลุ EMA 100 ลงมาสำเร็จ และทะลุลงมาอย่างแข็งแรง ในระยะใกล้จึงงน่าจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD ลงมาทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ เริ่มเกิดโมเมนต้มในการลงแล้ว, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ และเริ่มโน้มมาด้านล่าง แสดงภาวะที่อยากจะลงเพิ่มอี

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาหลุดกรอบ sideway ลงมาด้านล่าง โดยทะลุ EMA 100 ลงมาอย่าชัดเจน ในกรกณีนี้น่าจะลงเพิ่มเติมต่อเนื่องอีก อย่างน้อยก็ในระยะใกล้นี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวออกข้างเป็น sideway ทั้งวัน ดูแล้วราคาน่าจะกำลังรอให้ EMA 100 ขึ้นมาบรรจบกับราคาอยู่

[Indicator] : MACD หดตัวกลับลงมาถึง 0 แล้ว แปลว่าพร้อมแล้วถ้าจะเดินทางต่ออีกครั้ง, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway วงกว้างในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคากำลังทำรูปแบบพักตัวแบบ sideway ที่บริเวณ HIGH เดิม ซึ่งถ้ายังคงรูปแบบ sideway ที่บริเวณนี้ต่อ มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพิ่มเติมหลังจากพักตัวเสร็จแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวออกข้างเป็น sideway ทั้งวัน ส่วนเช้านี้เริ่มวิ่งย้อนลงมา เป้าหมายแรกในการลงน่าจะอยู่ที่ EMA 100

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาลงระยะใกล้ไว้ ก็เริ่มหดตัวลงมา น่าจะได้เห็นการพักตัวลงที่บริเวณนี้ก่อน, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ น่าจะมีภาวะ sideway ตามมาเร็วๆนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาเริ่มมีสัญญาณพักตัวลงให้เห็น ในระยะใกล้น่าจะลงไปที่เป้าหมายแรกคือ EMA 100 ก่อน จากนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าพักตัวพอแล้วหรือยัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นไปอีกระลอกคลื่นตามคาด แต่เช้านี้เริ่มย้อนกลับลงมา เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสจะจบรอบคลื่นที่ตรงนี้แล้ว

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาลงภายในชุดแรก มีโอกาสที่จะพักตัวที่บริวเณนี้ก่อน แต่ภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่, STO เริ่มลงมาบ้างแล้ว แสดงภาวะที่เริ่มอยากจะพักตัวลงในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นต่อตามที่คาดไว้ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณพักตัว/กลับตัวให้เห็นแล้ว ในระยะใกล้นี้จึงคาดการพักตัวก่อน จากนั้นต้องตามติดอย่างใกล้ชิด เพราะจากสัญญาณปัจจุบันโอกาสในการขึ้นต่อมีพอๆกับเลี้ยวกลับลงไป

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาวิ่งลงมาก่อน โดยลงมาเกือบถึง LOW เดิม แต่ไม่สามารถผ่านลงไปได้ จากนั้นก็วิ่งย้อนกลับขึ้นไปทันที ในกรณีนี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาขึ้นนำไว้ ตอนนี้ขึ้นมาทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ มีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอีก, STO แกว่งตัวอยู่ด้านบนซะส่วนมาก แปลความได้ว่าในระยะใกล้อยากจะขึ้นต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาทดสอบ LOW เดิมก่อน แต่ก็ไม่ผ่าน จึงเด้งขึ้นทันทีและค่อนข้างแรง ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกถึงการขึ้นต่อเพิ่มอีกในระยะใกล้น

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างเป็น sideway อยู่ที่บริเวณ EMA 100 ทั้งวัน และถ้ายังพักตัวอยู่ที่บริเวณนี้ต่อ มีโอกาสที่จะลงเพิ่มเติมอีกภายหลัง

[Indicator] : MACD วิ่งป้วนเปี้ยนอยู่ที่บริเวณ 0 แสดงภาวะพักตัวเต็มที่, STO แกว่งเป็นรอบเล็กลง แสดงภาวะพักตัวเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : ราคาเริ่มมีการพักตัวที่ชัดเจน ซึ่งเป็นตามที่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน เนื่องจากวิ่งลงมาเยอะแล้วโดยยังไม่ได้พัก และถ้ารูปแบบการพักตัวยังเป็น sideway ออกข้างเช่นนี้ มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะลงเพิ่มอีก หลังจากพักตัวพอแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นไปพักตัวถึง EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็แกว่งตัวออกข้างต่อ ในกรณี้เช่นนี้มักจะตามมาด้วยการลงเพิ่มอีกหลังจากพักตัวพอแล้ว

[Indicator] : MACD หดตัวกลับขึ้นมาหา 0 แล้ว เป็นไปได้ว่าพักตัวพอแล้ว ถ้าจะลงเพิ่มอีกก็พร้อมแล้ว, STO เริ่มอยู่ด้านบนซะส่วนมาก แสดงถึงการฟื้นตัวขึ้นมาของราคา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นตามคาด ตามด้วยออกข้างเป็น sideway ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ มีโอกาสที่จะลงเพิ่มอีกตามเทรนขาลงก่อนหน้า หลังจากพักตัวชุดนี้เสร็จแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาวิ่งลมาทำ lower LOW อีกครั้ง จากนั้นก็เด้งขึ้นในเช้านี้ ซึ่งดูเหมือนมีลักษณะจบรอบให้เห็น ในระยะใกล้จึงคาดการพักตัวขึ้นไปก่อน

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นที่ชัดเจนแล้ว จากนี้มีโอกาสจะพักตัว/กลับตัวขึ้นไปสูง, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาด้านบนแล้ว แปลว่าในระยะใกล้อยากจะขึ้นเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาลงมาเพิ่มอีก แต่ก็มีสัญญาณจบรอบการลงให้เห็นทันที จากนี้ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวขึ้นไปก่อน โดยเป้าแรกน่าจะเป็นที่ EMA 100

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 16-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาวิ่งขึ้นไปพักตัวก่อน แต่ก็ไม่สามารถยืนเหนือ EMA 100 ได้ แล้ววิ่งกลับลงมาลึกกว่าเดิ

[Indicator] : MACD เริ่มเห็น Divergence ขาขึ้นชัดขึ้นอีก มีโอกาสที่จะพักตัวขึ้นแรงหลังจากลงชุดนี้จบแล้ว, STO ก็ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบเล็ก แสดงถึงการไม่มีแรงในการลงมากนักแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเราคาพักตัวขึ้นแล้วลงต่อตามคาด จากนี้โอกาสในการพักตัว/กลับตัวขึ้นมีสุงขึ้นเรื่อยๆแล้ว ชุดการลงชุดนี้จึงมีโอกาสจะเป็นชุดจบการลงชุดนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 15-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นช้าๆต่อเนื่องทั้งวันตามคาด ส่วนเช้านี้ขึ้นมาถึง EMA 100 แล้วก็หยุดการขึ้น ซึ่งมักจะพบรูปแบบนี้ในการพักตัวขึ้นเพื่อลงต่อ

[Indicator] : MACD เริ่มมี Divergence ขาขึ้นแล้ว ตอนนี้หดกลับขึ้นมาหา 0 มีโอกาสที่จะพักตัวต่อที่บริเวณนี้, STO แกว่งตัวขึ้นลงและเริ่มฟื้นมาอยู่ด้านบน ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเราคาพักตัวขึ้นตามคาด แต่ก็พักขึ้นเพียงเบาๆ ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวอีกสักหน่อย ส่วนระยะไกลยังมีโอกาสที่จะลงเพิ่มอีกภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวออกข้างก่อน จากนั้นตอนดึกก็ลงมาเพิ่มอีก แต่ครั้งนี้เริ่มมีแท่งเทียนที่มีลักษณะกลับตัวขึ้นให้เห็นแล้ว

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในฝั่งลบ แต่ก็มีโอกาสจะทำ Divergence ขาขึ้นแล้วเช่นกัน, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กและกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอ่อนแอของราคาในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาเดินทางแบบ sideway DOWN แต่เริ่มเห็นสัญญาณพักตัว/กลับตัวขึ้นแล้ว ในระยะใกล้จึงมีโอกาสจะพักตัวที่บริเวณนี้ แต่ภาพรวมก็ยังคงอยู่ในขาลงต่อ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินหน้าลงเพิ่มอีก จากนั้นตอนดึกเด้งขึ้นไปพักตัวเล็กน้อย ภาพรวมจึงยังคงเป็นลักษณะ sideway DOWN ตามคาด

[Indicator] : MACD หลังจากเริ่มทำคลื่นขาลงไว้ ตอนนี้กำลังหดตัวกลับขึ้นหา 0 แสดงภาวะพักตัวในตลาดขาลง, STO เคลียร์ Super STO ขาลงไปแล้วโดยการได้เห็น lower LOW จากนี้น่าจะเป็น sideway สักพัก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังคงเดินทางแบบ sideway DOWN ตามคาด ในระยะใกล้อาจจะได้เห็นการพักตัวขี้นของราคาที่บริเวณนี้ก่อน ซึ่งน่าจะเป็นการพักตัวขึ้นในตลาดขาลงอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาเพิ่มอีก โดยลงมาช้าๆและหลุด EMA 100+200 แล้ว จึงดูไม่ดีนักสำหรับขาขึ้น ในระยะใกล้มีโอกาสลงเพิ่มอี

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ตอนนี้คลื่นมีขนาดกลาง แต่ก็ยังมีโอกาสใหญ่ขึ้นอีก, STO ทำ Super STO ขาลงทิ้งไว้ แปลว่ามีโอกาสลงเพิ่มอีกเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : การลงมาเพิ่มในวันศุกร์ทำให้มุมมองต่อการขึ้นเริ่มเสียไป ตอนนี้ภาพการลงเริ่มชัดขึ้นอีกเนื่องจากหลุดแนวรับสำคัญต่างๆลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้มองได้ว่าในระยะใกล้น่าจะเดินหน้าลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะได้เห็นการพักตัวขึ้นบ้างก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งย้อนลงมา โดยลงมาถึง EMA 100 ก็หยุดการลงทันที โอกาสในการขึ้นต่อจึงยังคงมีอยู่ แต่ถ้าหลุด EMA 100 ลงไปอย่างแข็งแรง ก็น่าจะลงไปอีกยาว

[Indicator] : MACD ยังไม่มี Divergence ขาลงนำไว้ แล้วมุดลงมาต่ำกว่า 0 แปลความได้ว่าน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อภายหลัง, STO เริ่มแกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงให้เห็นถึงภาวะ sideway ที่กำลังจะตามมา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาลึกพอสมควร แต่ก็ยังสามารถมองได้ว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อได้อยู่ ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการคานกันของแรงขึ้นกับลง ซึ่งจะก่อให้เป็น sideway ที่บริเวณนี้สักพักก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาช้าๆ โดยลงมาถึง EMA 20 ก็หยุดการไหลลง ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบพักตัวลงเพื่อขึ้นต่อภายหลัง

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ไว้ ก็เริ่มหดตัวกลับเข้าหา 0 แปลความได้ว่ากำลังพักตัวเพื่อขึ้นต่อ, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway แต่ก็ยังมี Super STO ขาขึ้นทิ้งไว้ น่าจะขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัวแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาได้ปรับตัวลงมาเล็กน้อย โดยลงมาแบบช้าๆ และยังอยู่บริเวณ HIGH เดิม จึงน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาสามารถทะลุ HIGH เดิมเมื่อวันศุกร์ขึ้นมาได้ตามคาด และพอทะลุได้ก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องไปอีกไกล จากนั้นตามด้วยการเป็น sideway ออกข้าง ซึ่งมักจะตามมาด้วยการขึ้นเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่อีกชุด และมีขนาดใหญ่กว่าเดิม แปลว่ามีโอกาสขึ้นเพิ่มได้อีก, STO กองอยู่ด้านบนไม่ยอมลงมา แสดงภาวะที่อยากจะขึ้นต่อ

สรุป Time Frame H1 : การทะลุ HIGH เดิมก่อนหน้าขึ้นมาได้อย่างแข็งแรง เป็นสัญญาณที่ชัดในการขึ้นต่อ สัญญาณทางเทคนิคอลก็เห็นตรงกันหมดว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีก ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศขึ้นเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อย โดยขึ้นมาถึง HIGH เดิมเมื่อวันศุกร์ก็หยุดการขึ้น ในกรณีนี้มีโอกาสจะทะลุขึ้้นไปอีก

[Indicator] : MACD หลังจากทำ Divergence ขาขึ้นนำไว้ ตอนนี้อยู่ในคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นยังคงมีมาก, STO แกว่งตัวโดยกองอยู่ด้านบนซะส่วนใหญ่ แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างชัด ทำให้ในระยะใกล้น่าจะมองทิศขึ้นเป็นหลักก่อน โดยน่าจะผ่านแนวต้านสำคัญคือ HIGH เมื่อวันศุกร์ขึ้นไปได้ไม่ยากนัก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 5-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวแรงในช่วงข่าว non-farm โดยแกว่งไปประมาณ 2,500 จุดในชั่วโมงเดียว แล้วจบลงโดยฝั่งขึ้นชนะทิ้งไว้

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นอีกคลื่นที่ใหญ่กว่าเดิม แปลได้ว่ามีโอกาสในการขึ้นต่อเพิ่มอีก, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ และค่อนมาทางด้านบน แสดงภาวะที่อยากจะขึ้นต่อเพิ่มอีกเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ช่วงข่าว non-farm ราคาแกว่งตัวไป 2,500 จุด โดยฝั่งขาขึ้นชนะ ทำให้สัญญาณทางเทคนิคอลเริ่มโน้มเอียงมาทางด้านบนกันหมด ในระยะใกล้จึงคาดการขึ้นเพิ่มเติมอีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 2-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาวิ่งลงไปทำ lower LOW ก่อน จากนั้นตอนดึกช่วงข่าวก็วิ่งย้อนขึ้นมา ตามด้วยการออกข้างเป็น sideway ซึ้งในกรณีนี้มักจะตามด้วยการขึ้นต่อเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาขึ้นซ้ำไว้ ก็ขึ้นมาอยู่เหนือ 0 แปลความได้ว่ามีโอกาสจะขึ้นเพิ่มอีก, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะการแกว่งที่วงสวิงกว้างในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาก่อน ตามด้วยการวิ่งย้อนขึ้นจากแรงของข่าว โดยจากมุมมองด้านเทคนิคอลแล้วน่าจะยังเห็นการแกว่งตัวที่บริเวณนี้ แต่คืนนี้จะมีปัจจัยข่าว non-farm เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และมักจะแกว่งแรงสุดในคืนสุดท้ายนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์ทิศทาง ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 1-Sep-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงข่าวตอนดึก ราคาได้วิ่งลงมาอีกรอบ จากนั้นก็แกว่งตัวออกข้าง ในกรณีเช่นนี้มีโอกาสจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาขึ้นซ้ำแล้ว มีโอกาสจะพักตัวขึ้นเร็วๆนี้, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ โดยกองอยู่ด้านบน แสดงภาวะที่อยากจะพักตัวขึ้นเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกจากแรงของข่าว และเริ่มเห็นการขัดแย้งกันของสัญญาณ ซึ่งจะพบได้บ่อยในช่วงปลายเทรนขาลง, และปัจจัยจากข่าว non-farm จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนราคาในสองวันนี้

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Sep 2016