ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateWed, 22 Nov 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Oct 2016

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD Oct 2016

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 31-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวแรง และจบลงด้วยการทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาตามที่ประเมินไว้ จากนี้โอกาสในการขึ้นเพิ่มก็ยังคงมีอยู่

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ มีโอกาสจะแซงหน้าคลื่นขาขึ้นชุดก่อนๆ แปลว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีก, STO แกว่งตัวไร้ทิศทาง ในระยะใกล้ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นต่อหรือพักตัวก่อน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาสำเร็จ โอกาสในการขึ้นต่อจึงยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่ชัดเจนนักก็ตาม ในระยะใกล้คาดการพักตัวที่บริวเณนี้ก่อน จากนั้นน่าจะประเมินอีกทีเมื่อมีสัญญาณเพิ่มเติม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวขึ้นก่อน จากนั้นก็พักตัวกลับลงมาที่ EMA ทั้งหลาย ภาพรวมจึงยังคงเป็น sideway UP

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่บริเวณ 0 ยังไม่มีโมเมนตัมที่ชัดเจนให้เห็น, STO แกว่งตัวเป็นรอบชัดเจน แสดงภาวะ sideway ในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคายังคงพักตัวอยู่ที่บริเวณ EMA ทั้งหลายในลักษณะ sideway UP จากนี้น่าจะได้เห็นความพยายามในการกลับขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิม ซึ่งโอกาสในการทะลุขึ้นไปก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวกลับลงมา โดยหยุดการไหลลง ณ บริเวณที่ EMA ทั้งหลายกระจุกกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าเป็นการพักตัวก่อน

[Indicator] : MACD เมื่อวานหดกลับลงมา ทำให้เกิดเป็น Divergence ขาลงระยะไกลชุดแรก มีโอกาสจะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน, STO ไหลลงมากองอยู่ด้านล่าง แสดงถึงความอ่อนแอของราคาในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาจาก HIGH แต่ยังคงมีสัญญาณในการขึ้นต่ออีก ในเบื้องต้นจึงมองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อขึ้นต่อก่อน ส่วนในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวที่บริเวณนี้สักพั

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาค่อยๆไต่ขึ้นมาช้าๆต่อเนื่องทั้งวันจนสามารถทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาได้ จากนั้นตามด้วยการออกข้างเป็น sideway ต่อ ซึ่งมักจะตามมาด้วยการขึ้นเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD หลังจากลงไปพักตัวที่บริเวณ 0 เสร็จ ก็กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ โมเมนตัมในการขึ้นเริ่มเกิดแล้ว, STO กองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเลือกทิศในการวิ่งต่ออีกครั้ง โดยสามารถทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาได้ และยังมีสัญญาณว่าสามารถขึ้นต่อเพิ่มได้อีกแม้ว่าจะเป็นการขึ้นแบบค่อยๆขึ้นก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 25-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวขึ้นลงแต่สุดท้ายก็กลับมาจบที่เดิม ภาพรวมจึงเป็นการพักตัวออกข้างตามคาด ในระยะใกล้ก็ยังน่าจะเป็นเช่นนี้อีกสักพักก่อน

[Indicator] : MACD หดตัวเล็กลงเรื่อยๆ ตอนนี้แทบจะแนบสนิทกับ 0 แล้ว แสดงภาวะที่ไร้โมเมนตัม, STO แกว่งตัวเป็นรอบชัดเจน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น indicator ที่ดีในภาวะ sideway เช่นนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวออกข้างเป็น sideway ตามคาด และในระยะใกล้นี้น่าจะพักตัวต่ออีกสักหน่อย ก่อนที่จะเริ่มวิ่งอีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบันเทรนก่อนหน้าคือขาขึ้นยังคงได้เปรียบกว่าอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาลงไปทำ lower LOW ก่อน จากนั้นค่อยๆฟื้นขึ้นมา ส่วนเช้าวันนี้วิ่งลงมาใหม่ ภาพรวมจึงกลายเป็น sideway

[Indicator] : MACD ลงมาทำคลื่นขาลงชุดใหม่ แต่ขนาดยังไม่ใหญ่นัก น่าจะเป็นเพียงการพักตัวในตลาดขาขึ้น, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway ที่กำลังเกิดในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวขึ้นลงเป็น sideway ซึ่งน่าจะเป็นการพักตัวออกข้างอยู่ ในระยะใกล้น่าจะเห็นการพักตัวก่อน จากนั้นโอกาสในการขึ้นต่อตามเทรนก่อนหน้าก็ยังมีอยุ่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกหนึ่งระลอกคลื่นตามคาด จากนั้นก็เลี้ยวกลับลงไปทันที ดูแล้วเหมือนจะจบรอบการขึ้นรอบนี้

[Indicator] : MACD ยังไม่มี Divergence ขาลงระยะไกล แล้ววิ่งลงไปมุดต่ำกว่า 0 แปลได้ว่าการลงชุดนี้เป็นเพียงการพักตัว เพื่อขึ้นต่อภายหลัง, STO อ่อนแอลงมาก กองอยู่ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่นตามคาด จากนั้นมีลักษณะการจบรอบการขี้นชุดนี้ ในระยะใกล้จึงคาดการพักตัว/กลับตัวก่อน แต่ภาพรวมยังสามารถขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้จบแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่น จากนั้นก็ออกข้างเป็น sideway ต่อ ในกรณีนี้ยังมีโอกาสจะขึ้นเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นและมีขนาดเริ่มใหญ่แล้ว โมเมนตัมในการขึ้นเริ่มก่อนตัวแล้ว, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ขึ้น แสดงภาวะที่มีวงสวิงกว้างขึ้น

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่น และเริ่มเห็นโมเมนตัมในการขึ้นแล้ว ดังนั้นน่าจะเห็นการขึ้นเพิ่มเติมอีก อย่างน้อยก็หนึ่งระลอกคลื่น

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวขึ้นมา โดยมี EMA 100 เป็นฐานให้ตอนแกว่งลงมา ภาพรวมจึงเป็น sideway UP ตามคาด

[Indicator] : MACD เริ่มทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่ก็ยังมีขนาดเล็กอยู่ ยังไม่ถึงกับมีโมเมตัมชัดเจน, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะที่มีวงสวิงเริ่มกว้างขึ้น

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวเป็น sideway UP ชัดเจนตามคาด และสัญญาณต่างๆยังคงให้น้ำหนักมาทาง sideway UP ต่ออยู่ ในระยะใกล้จึงคาดการเดินทางในลักษณะนี้ไปก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาก็ยังคงแกว่งตัวออกข้างเป็น sideway ต่อ, ส่วนเช้านี้เริ่มวิ่งทะลุ EMA 100 ขึ้นมา เริ่มมีโอกาสจะเดินทางขึ้นข้างบนแทน

[Indicator] : MACD ก็ยังคงวิ่งแนบสนิทกับ 0 ยังไม่มีโมเมนตัมทั้งสองฝั่งให้เห็น, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาด้านบน หลังจากอยู่ด้านล่างมานาน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้แทน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวเป็น sideway อีกวัน ส่วนเช้านี้เริ่มมีสัญญาณขึ้นให้เห็นบ้างแล้ว ในระยะใกล้จึงคาดการเป็น sideway UP แทน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเริ่มทำท่าจะวิ่งอีกครั้ง โดยช่วงแรกวิ่งฉีก EMA 100 ลงมาก่อน แต่ก็ลงไปได้ไม่ไกล ก็ถูกดึงกลับขึ้นไปหา EMA 100 เหมือนเดิม

[Indicator] : MACD ยังไม่มีโมเมนตัมในการเดินทางใดๆ ยังคงวิ่งเลาะ 0 ต่ออีกวัน, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กและเริ่มกองอยู่ด้านล่าง แสดงภาวะอยากจะลงก่อนในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคายังไม่ค่อยเคลื่อนไปไหน ในภาพรวมราคายังคงแกว่งตัวเป็น sideway ต่อ ส่วนในระยะใกล้คาดการลงไปทดสอบ LOW เดิมอีกครั้ง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานหลังจากราคามาพบกับ EMA 100 ก็อยู่แนบสนิทด้วยกันเกือบตลอด แสดงภาวะพักตัวเพิ่มอยู่ที่บริเวณเดิมอีกหน่อย จากนี้คาดการเริ่มวิ่งเร็วๆนี้ โดยฝั่งขาลงซึ่งเป็นเทรนเดิมก่อนหน้าก็ยังคงมีน้ำหนักมากกว่า

[Indicator] : MACD ยังคงวิ่งเลาะ 0 เหมือนเดิมยังไม่มีโมเมนตัมในการเดินทาง, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กและไหลลงมาช้าๆ แสดงภาวะที่เป็น sideway DOWN

สรุป Time Frame H1 : ราคามาถึงจุดพักตัวจุดแรก แต่ยังมีพฤติกรรมพักตัวต่อ จากนี้น่าจะเดินทางอีกครั้งเร็วๆนี้ โดยฝั่งขาลงยังคงมีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานยังเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวออกข้างเป็น sideway ส่วนเช้านี้ราคากับ EMA 100 มาพบกันแล้ว น่าจะเริ่มเดินทางอีกครั้งเร็วๆนี้แล้ว โดยน่าจะเข้ารูปแบบพักตัวเพื่อลงต่อ

[Indicator] : MACD ทำทั้งคลื่นขาลงขนาดใหญ่ และ Divergence ขาขึ้นภายในไว้ สัญญาณจึงหักล้างกันระหว่างขึ้นกับลง, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กแสดงภาวะ sideway ในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงพักตัวแบบ sideway ออกข้าง แต่ตอนนี้มาถึงจุดแรกสำหรับพักตัวแล้ว มีโอกาสจะเดินทางต่ออีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบัน ฝั่งขาลงได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคายังคงแกว่งตัวแคบๆเป็น sideway ออกข้างอีกวัน ดูแล้วเหมือนกำลังรอให้ EMA 100 ลงมาหาอยู่

[Indicator] : MACD วิ่งเลาะ 0 มาได้สักพัก น่าจะพร้อมแล้วที่จะเดินทางต่ออีกครั้ง ในที่นี้คือลงต่อตามเทรนก่อนหน้า, STO แกว่งตัวแคบๆ แสดงภาวะ sideway จัดในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวอยู่ที่เดิม ซึ่งน่าจะกำลังพักตัวเพื่อรอให้ EMA 100 ลงมาหา จากนั้นโอกาสในการเดินทางต่อตามเทรนเดิมก่อนหน้าก็ยังสุง ในที่นี้คือลงต่อเพิ่มเติม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวแคบๆเป็น sideway อยู่บริเวณเดิมทั้งวัน ดูเหมือนราคาจะรอให้ EMA 100 มาหา ซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้น มีโอกาสที่จะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD ขึ้นมาถึงบริเวณ 0 แล้ว ดูแล้วเหมือนรูปแบบหนึ่งคือ พักตัวพอแล้ว พร้อมจะเดินทางลงต่ออีกครั้ง, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงถึงภาวะที่ช่วงนี้เป็น sideway อยู่

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวแคบๆทั้งวัน โดยแกว่งอยู่ที่บริเวณ LOW ซึ่งถ้ายังคงเป็นรูปแบบนี้ มีโอกาสที่ราคาจะเดินทางต่อตามเทรนเดิมก่อนหน้า ในที่นี้คือลงต่อ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ในช่วงข่าว non-farm ราคาแกว่งตัวค่อนข้างแรง โดยแกว่งอยู่ 2300 กว่าจุด และได้ลงมาทำ lower LOW ไว้ตามเทคนิคอล จากนั้นก็ค่อยๆไต่ย้อนกลับขึ้นไปที่เดิม ในกรณีนี้เป็นไปได้ว่าจะพักตัวขึ้นเพื่อลงต่อภายหลั

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นภายในซ้ำแล้ว น่าจะมีการพักตัวขึ้นเร็วๆนี้, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะที่เป็น sideway วงกว้าง และเริ่มกองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นก่อนในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวแรงเนื่องจากข่าว non-farm โดยที่ลงมาทำ lower LOW ตามเทคนิคอลที่วิเคราะห์ไว้ จากนั้นก็กลับไปอยู่ในภาวะ sideway ต่อ โดยในระยะใกล้น่าจะพักตัวขึ้นก่อน จากนั้นโอกาสในการลงต่อตามเทรนก่อนหน้าก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวออกข้างก่อน จากนั้นตอนดึกก็วิ่งลงมาเพิ่มอีก ในระยะใกล้โมเมนตัมก็ยังน่าจะพาให้ลงเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD เริ่มเกิด Divergence ภายในชุดแรกแล้ว มีโอกาสจะพักตัวสุงขึ้น, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะที่แกว่งตัววงสวิงกว้างในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังคงลงมาเพิ่มตามแนวโน้มใหญ่ ตามเทคนิคอลแล้วยังสามารถลงเพิ่มได้อีก แต่เนื่องจากนี้มีข่าว non-farm จึงคาดการแกว่งตัวแรงของกราฟแรง จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวขึ้นเบาๆ โดยขึ้นถึง EMA 20 จากนั้นก็ลงต่อตามคาด จากนี้อาจจะได้เห็นการพักตัวที่สูงขึ้น แต่ภาพรวมยังมีโอกาสลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ไว้ ตอนนี้กำลังหดตัวกลับขึ้นไปหา 0 แสดงภาวะพักตัวขึ้นในตลาดขาลง, STO ยังแกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงถึงภาวะที่ยังคงแกว่งตัวแรงต่อในช่วงนี่้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นเบาๆตามด้วยลงต่อตามคาด ในระยะใกล้อาจจะได้เห็นการพักตัวเพิ่มก่อน แต่ภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่, และสัปดาห์นี้มีข่าว non-farm จึงคาดการแกว่งตัวแรงของกราฟ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 5-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานตอนดึกราคาได้มีการทิ้งดิ่งลงมา (น่าจะเกิดจากข่าวอังกฤษออกจาก EU อีกครั้ง) ซึ่งการลงนี้ค่อนข้างแรง ก่อให้เกิดเป็นโมเมนตัมในการลงต่อ

[Indicator] : MACD เกิดการทำลาย Divergence ตามที่อธิบายไว้เมื่อวาน ในระยะใกล้จึงมองการลงต่อเพิ่มเติมอีก, STO ทำ Super STO ขาลงไว้ แปล่วาน่าจะลงเพิ่มได้อีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคามีการวิ่งลงมาแรง ก่อให้เกิดโมเมนตัมในการลงอย่างชัดเจน ทำให้สัญญาณเทคนิคอลทุกตัวมองด้านลงต่อกันหมด ในระยะใกล้จึงคาดการลงเพิ่มอีก, และสัปดาห์นี้มีข่าว non-farm จึงคาดการแกว่งตัวแรงของกราฟ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 4-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด จากนี้สิ่งที่น่าจะตามมาเร็วๆนี้คือการเด้งขึ้นเพื่อพักตัว/กลับตัว เมื่อคลื่นนี้จบลง

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นซ้ำอีกครั้ง คาดการพักตัวขึ้นเร็วๆนี้เช่นกัน (นอกเสียจากมีการลากกราฟลงไปแรงๆ ก็จะทำให้มีการทำลาย Divergence ขาขึ้นทิ้งไป), STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กลง แสดงภาวะที่การเหวี่ยงตัวเริ่มแผ่วลง

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด ถ้าราคาไม่ได้กระชากลงไป น่าจะทำให้เกิดการจบรอบการลงที่บริเวณนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาเกิดการวิ่งสวนขึ้นไปเพื่อพักตัว/กลับตัวตามมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 3-Oct-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาพักตัวชึ้นไปก่อน โดยพยายามฝ่า EMA 100+200 ขึ้นไป แต่ก็ยังผ่านไม่ได้ จึงวิ่งลงมาอีกระลอกคลื่น และทำ lower LOW อีกครั้ง

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาขึ้นซ้ำแล้ว ถ้าคลื่นการลงนี้ไม่แรงมาก ก็น่าจะมีการเด้งขึ้นหลังจากจบการลงชุดนี้, STO แกว่งเป็นรอบใหญ่ และกองอยู่ด้านล่าง แสดงภาวะที่อยากลงต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาพักตัวขึ้นไป แต่ก็ติด EMA 100+200 จึงวิ่งลงมาอีกระลอกคลื่น ในระยะใกล้คาดการลงเพิ่มอีก แต่จากนั้นน่าจะเด้งขึ้นเมื่อการลงคลื่นนี้สิ้นสุดแล้ว

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Oct 2016