ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateTue, 21 Nov 2017 10am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on May 2016

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD May 2016

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 31-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวขึ้นมาเบาๆถึง EMA 20, ส่วนเช้านี้พักตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย เป้าหมายในการพักตัวขึ้นอันแรกน่าจะอยู่ที่ EMA 100 (เส้นแดง)

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาขึ้นอีกชุด แสดงภาวะปลายเทรนขาลงชัดเจนแล้ว, STO เริ่มฟื้นมากองอยู่ด้านบน แปลว่าราคาเริ่มอยากจะกลับขึ้นบ้างแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เริ่มเห็นพฤติกรรมอยากกลับตัวขึ้นบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่สามารถกลับตัวขึ้นได้ทันที ในระยะใกล้น่าจะเห็นการคานกันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายที่บริเวณนี้ก่อน จากนั้นอาจจะได้เห็นการลงเพิ่มอีกสักชุดก่อนจะกลับตัวขึ้นสำเร็จ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 30-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเดินหน้าลงต่อเนื่องอีกวัน และเช้านี้ก็ลงมาเพิ่มอีก ดูเหมือนว่าเทรนขาลงชุดนี้ยังคงแรงอยู่

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นการลง แต่ก็คาดว่าจะเกิด Divegence ขาขึ้นหลังจากลงชุดนี้จบ, STO เริ่มกองอยู่ด้านล่าง แสดงภาวะอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงเดินหน้าลงต่อเนื่องเรื่อยๆ โดยที่คาดว่าหลังจากลงชุดนี้จบจะตามด้วยการเด้งขึ้นแรง แต่ในระยะใกล้คงต้องมองทิศลงเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิม ขึ้นลงเป็น sideway ส่วนเช้านี้ลงมาเพิ่มอีกชุด มีโอกาสจะเป็นชุดจบรอบการลงจากการลงแรงเช้านี้

[Indicator] : MACD กำลังวิ่งลงมาทำคลื่นขาลงอีกชุด แต่ชุดการลงนี้น่าจะก่อให้เกิด Divergence ขาขึ้นซ้ำ แปลว่ามีโอกาจะจบรอบการลงหลังจากชุดนี้, STO แกว่งตัวเป็นรอบ โดยค่อนมาทางลง แปลว่าในระยะใกล้อยากจะลงต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : ดูเหมือนราคาอยากลงมาทำคลื่นขาลงอีกระลอกในระยะใกล้นี้ก่อน จากนั้นมีสัญญาณจบรอบหลายอย่าง จึงคาดว่าจะเด้งขึ้นหลังจากจบรอบการลงชุดนี้เสร็จแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาเพิ่มอีกตามคาด แต่ก็มีสัญญาณจบรอบการลงแล้ว จากนั้นเช้านี้ก็วิ่งขึ้นมา ทั้งหมดรวมกันเป็นไปได้ว่าจะจบรอบการลงแล้ว โดยถ้าจะจบรอบการลงจริง ต้องฝ่า EMA 100 ขึ้นไปอย่างแข็งแรงก่อน

[Indicator] : MACD คลื่นขาลงชุดใหม่ที่ลงมา ไม่สามารถแซงหน้าคลื่นขาลงชุดก่อนหน้าได้ ทำให้เกิดเป็น Divergence ขาขึ้นแล้ว มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นที่ตรงนี้, STO เคลียร์ Super STO ขาลงไปแล้ว โดยการได้เห็น lower LOW เมื่อคืน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาทำ lower LOW ตามคาด ตามด้วยการทำสัญญาณจบรอบการลงหลายอย่างให้เห็น ถ้าวันนี้สามารถขึ้นไปอยู่เหนือ EMA 100 ได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร๋มการจบรอบการลงได้เป็นอย่างดี

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 25-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน (ประมาณ 2.900 จุด แบบ non-stop), ในกรณีนี้มักจะตามมาด้วยการลงเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงลูกใหม่ ค่อนข้างใหญ่และขนาดเท่ากับคลื่นขาลงก่อนหน้า ถ้าลงลึกกว่านี้จะทำให้แซงหน้าคลื่นก่อนหน้า และมีโอกาสลงเพิ่มอีก ส่วนถ้าลงถึงแค่นี้จะกลายเป็น Divergence ขาขึ้นซึ่งจะทำให้โอกาสเด้งขึ้นสูงแทน, STO ทำ Super STO ขาลงไว้ชัดเจน น่าจะลงเพิ่มได้อีกหลังจากพักตัวที่บริเวณนี้เสร็จแล้ว

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้เดินทางอีกครั้ง โดยเลือกทิศลงตามเทรนก่อนหน้า ในระยะใกล้คาดว่าจะลงเพิ่มได้อีก แต่ก็ต้องระวังการจบรอบการลงไว้บ้าง เนื่องจากเป็นปลายเทรนขาลงแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาทำ lower LOW จากนั้นก็เด้งขึ้นไปทันที ก่อให้เกิดเป็น sideway DOWN ซึ่งคาดว่าจะเป็นเช่นนี้อีกสักพัก จนกว่าราคาจะมาพบกับ EMA 100

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นภายใน แต่ยังไม่น่าจะกลับตัวขึ้นทันที น่าจะได้เห็น lower LOW เพิ่มอีก ก่อนจะกลับตัวขึ้น, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway ที่ชัดเจน

สรุป Time Frame H1 : ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นราคาแกว่งตัวแบบ sideway DOWN ที่บริเวณนี้ก่อน จนกว่าจะพักตัวเพียงพอก็น่าจะเลือกทิศอีกครั้ง โดยที่เทนเดิมก่อนหน้าคือ ขาลง ก็ยังคงได้เปรียบกว่าอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาพักตัวออกข้างตามคาด ในระยะใกล้ก็ยังน่าจะพักตัวต่ออีก จนกว่าราคาจะมาเจอ EMA 100

[Indicator] : MACD กำลังหดตัวกลับขึ้นหา 0 และใกล้จะถึง 0 แล้ว แปลว่าใกล้จะพักตัวพอแล้ว และตามด้วยการเดินทางต่อตามเทรนก่อนหน้าคือลงต่อ, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway วงกว้าง

สรุป Time Frame H1 : ในระยะใกล้ก็ยังคงคาดการพักตัวต่ออีก โดยจุดพักตัวแรกน่าจะเป็น EMA 100 (เส้นแดงในรูป) เมื่อราคามาแตะ EMA 100 น่าจะได้เห็นการเลือกทิศอีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบัน เทรนเดิมก่อนหน้าคือ ลงต่อ ก็ยังคงได้เปรียบอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด และเป็นอีกวันที่ลงค่อนข้างหนัก คาดการเป็น sideway จากนี้สักพัก จากนั้นเมื่อพักพอแล้วก็น่าจะลงต่อเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD กำลังแซงหน้าคลื่นขาลงชุดก่อนหน้า แปลว่าราคาน่าจะลงเพิ่มได้อีกเช่นกัน, STO เริ่มฟื้นจากข้างล่างขึ้นมาด้านบน แสดงความอยากพักตัวขึ้นในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มตามคาด ในระยะใกล้ราคาคงจะพักตัวก่อน จากนั้นโอกาสในการลงเพิ่มอีกก็ยังมีอยู่ โดยจุดพักตักสำคัญก็คงจะเป็น EMA 100 (เส้นแดงในรูป)

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาได้เลือกทิศในการวิ่งอีกครั้ง หลังจากพักตัวมานาน โดยเลือกทิศลงเป็นหลักในการเริ่มวิ่ง ทำให้ราคาวิ่งทะลุ LOW เดิมก่อนหน้าลงมา ส่วนเช้านี้ก็พักตัวออกข้าง

[Indicator] : MACD หลังจากพักตัวมานาน ก็เริ่มวิ่งลงเป็นระลอกคลื่นใหม่ ซึ่งถ้ายังเดินทางแบบนี้ มีโอกาสจะลงเพิ่มอีก, STO แกว่งตัวกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอ่อนแอของราคา

สรุป Time Frame H1 : หลังจากพักตัวมานาน ราคาก็เริ่มวิ่งอีกครั้ง โดยเลือกทิศลงในการวิ่ง ตามมาด้วยการพักตัวออกข้าง ในกรณีนี้มักจะตามมาด้วยการลงต่อเพิ่มเติมอีกหลังจากพักตัวพอแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวเป็น sideway ตามคาดอีกวัน โดยแกว่งตัวขึ้นลงอยู่บริเวณที่ EMA ทั้ง 4 เส้นมารวมตัวกัน แปลว่าน่าจะพักพอแล้ว คาดการณ์เริ่มวิ่งออกเป็นเทรนเร็วๆนี้

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 แสดงอาการไร้โมเมนตัมทั้งสองฝั่ง,STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบอย่างสมมาตร แสดงภาวะที่เป็น sideway มาก

สรุป Time Frame H1 : ในระยะใกล้คาดการเป็น sideway อีกสักหน่อย จากนั้นน่าจะต้องเลือกทิศในการวิ่งอีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบัน เทรนใหญ่ก่อนหน้าคือขาขึ้นน่าจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวเป็น sideway UP ตามคาด (แต่ดูเหมือนว่าจะแกว่งแกรงไปหน่อย) ในระยะใกล้นี้น่าจะเป็น sideway สักพัก จากนั้นน่าจะได้เวลาเลือกทิศในการวิ่งต่อ

[Indicator] : MACD พยายามทำคลื่นขาขึ้น แต่ก็ยังไม่แข็งแรงดี แสดงถึงความอยากวิ่งขึ้นด้านบนเล็กน้อย, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ และค่อนไปทางข้างบน แสดงถึงภาวะ sideway วงกว้าง และอยากจะขึ้นข้างบนเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : ราคายังคงแกว่งตัวเป็น sideway UP ต่อ ในระยะใกล้ยังคงจะแกว่งตัวเช่นนี้อีกสักพัก จากนั้นน่าจะเลือกทิศอีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบัน ฝั่งขาขึ้นได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 16-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า เป็น sideway ชัดเจน ส่วนเช้านี้เริ่มต้นด้วยการวิ่งขึ้นมา คาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบ sideway ต่อ และอาจจะทำตัวเป็นสามเหลี่ยมลู่เข้า ซึ่งแสดงถึงการเป็น sideway มาก

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริวเณ 0 และ มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ แสดงภึงภาวะ sideway เช่นกัน, STO แกว่งตัวอยู่ด้านบนซะมาก แสดงความอยากขึ้นต่อ

สรุป Time Frame H1 : ในระยะใกล้คาดว่าจะเป็น sideway ก่อน แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไป เนื่องจากสัญญาณต่างๆให้ค่าไปทาง sideway UP อยู่ในขณะนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวค่อนข้างแรง แต่ตอนดึกได้ลงมาเพิ่มอีก กลายเป็น sideway DOWN, ในระยะใกล้นี้ก็ยังคงคาดการเป็น sideway ต่อไปอีกถ้ายังไม่ทะลุ LOW เดิมลงไป

[Indicator] : MACD ไม่สามารถขึ้นไปทำคลื่นขาขึ้นที่ชัดเจนได้ ตอนนี้จึงวิ่งเลาะ 0 เหมือนเก่า แสดงภาวะที่ไร้โมเมนตัมทั้งสองฝั่ง, STO ยังมี Super STO ขาขึ้นทิ้งไว้ แปลว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อภายหลัง

สรุป Time Frame H1 : ราคาตอนนี้ได้มีพฤติกรรมแกว่งตัวแรง และเป็น sideway DOWN, น่าจะอยู่ในช่วงลงไปทดสอบ LOW เดิม ซึ่งถ้าไม่ทะลุลงไป โอกาสในการขึ้นต่อก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินทางขึ้นมาตามคาด จากนั้นก็แกว่งตัวออกข้างต่อ ในกรณีเช่นนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีก

[Indicator] : MACD หลังจากที่มี Divergence ขาขึ้น ก็ขึ้นมาอยู่เหนือ 0 สำเร็จ เริ่มมีโมเมนตัมไปทางข้างบน, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ น่าจะขึ้นต่อเพิ่มได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้เสร็จแล้ว

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้กลับตัวขึ้นมาตามคาด และชึ้นมาได้ดีพอควร ก่อให้เกิดโมเมนตัมไปด้านบน จากมุมมองปัจจุบัน ฝั่งขาขึ้นจึงได้เปรียบกว่าในตอนนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาเดินทางแบบ sideway DOWN ตามคาดก่อน จากนั้นตอนดึกได้เด้งขึ้นไป เช้านี้ขึ้นต่ออีกจนเกือบจะถึง EMA 100 แล้ว

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาขึ้นภายในเบาๆ น่าจะหนุนให้ราคาขึ้นไปได้เบาๆ, จากนั้นน่าจะกลับมาเป็น sideway วงกว้าง, STO เริ่มอยู่ด้านบนซะส่วนมาก แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้

สรุป Time Frame H1 : ราคามีลักษณะการกลับตัวเบาๆให้เห็น ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการขึ้นก่อน ไม่ว่าจะขึ้นได้ไกลหรือไม่, จากนั้นน่าจะได้เห็นการแกว่งตัวเป็น sideway วงกว้างต่อ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-May-2016


-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินหน้าลงทั้งวันแบบ non-stop และลงมาค่อนข้างไกล (ประมาณ 2,700 จุด) ทำให้ทรงขาขึ้นที่มีอยู่ก่อนหน้าเริ่มเสียไป จากนี้น่าจะกลายเป็น sideway DOWN แทน

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงชุดใหม่ที่ค่อนข้างแข็งแรง แปลได้ว่าโมเมนตัมการลงเริ่มก่อตัวแล้ว, STO กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอ่อนแอของราคา

สรุป Time Frame H1 : การลงมาที่ค่อนข้างหนักเมื่อวาน ก่อให้เกิดโมเมนตัมการลงที่ค่อนข้างแข็งแรงขึ้น เมื่อหักลบกับโมเมนตัมการขึ้นที่มีมาก่อนหน้า

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd), 9-May-2016

-----------------------------------------------------
Daily (Xau/Usd) Analysis by ROJER cmFX
Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1

[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ ช่วงแรกราคาเป็น sideway ไม่ค่อยไปไหน เพราะรอข่าว non-farm, แล้วช่วงข่าว 7:30 pm ราคาก็วิ่งขึ้นไป 1,7000 จุดในแท่งเดียว จากนั้นก็ยังขึ้นต่ออีกเล็กน้อย ส่วนเช้านี้เปิดมาที่ EMA 20 แปลว่ายังสามารถขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัว

[Indicator] : MACD กำลังเริ่มทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แปลว่าราคามีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีก, STO แกว่งตัวขึ้นลง โดยค่อนไปทางข้างบน แสดงให้เห็นถึงความอยากขึ้นต่อเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : การวิ่งขึ้นในช่วงข่าว non-farm ที่ผ่านมา ทำให้โอกาสในการขึ้นต่อเพิ่มขึ้น ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศขึ้นเป็นหลักก่อน

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on May 2016