ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateWed, 22 Nov 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Jun 2016

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD Jun 2016

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 30-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาออกข้างเป็น sideway อีกวัน โดยที่ EMA 100 ได้ขึ้นมาหาราคาแล้ว ทำให้มองได้ว่าการพักนี้น่าจะเพียงพอและจบลงเร็วๆนี้

[Indicator] : MACD เริ่มป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ไม่ไปไหนไกล แสดงภาวะที่โมเมนตัมทั้งสองฝั่งหมดลง, STO แกว่งตัวค่อนข้างกว้าง แสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวของราคาที่ค่อนข้างกว้างในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคายังคงพักตัวเป็น sideway ออกข้างหลังจากวิ่งอย่างหนักก่อนหน้า โดยช่วงที่พักนี้ราคาไม่ได้ลงไปลึกนัก อยู่บริเวณมาเรื่อยๆ ซึ่งในรูปแบบนี้มักจะตามมาด้วยการขึ้นต่อหลังจากพักตัวเสร็จแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 29-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาถึง EMA 100 ก็เด้งขึ้นทันที ภาพรวมจึงกลายเป็น sideway ออกข้างอีกวัน ซึ่งถ้ายังเป็น sideway เช่นนี้ โอกาสในการขึ้นเพิ่มเติมก็ยังคงมีอยู่

[Indicator] : MACD หดตัวกลับลงมาถึงบริเวณ 0 แล้ว แปลว่าพักตัวพอแล้วที่บริเวณนี้ ถ้าจะขึ้นต่อก็พร้อมแล้ว, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะที่มีการแกว่งตัววงสวิงกว้าง

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงพักตัวออกข้างอีกวัน แต่ก็น่าจะเป็นการพักตัวเพื่อสะสมแรงในการขึ้นต่อ จึงคาดการขึ้นเพิ่มเติมอีกหลังจากจบชุดการพักนี้แล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างทั้งวัน โดยแกว่งตัวอยุ่ที่บริเวณเดิม ไม่ลงมาไกล แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่มีมาก ในกรณีนี้มักจะตามมาด้วยการขึ้นเพิ่มติมอีกหลังจากพักตัวแล้ว

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่แล้ว กำลังพักตัวหดกลับเข้าหา 0 ช้าๆ ดูแล้วมีโอกาสขึ้นเพิ่มได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้แล้ว, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กลง แสดงภาวะ sideway ที่บริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ดูเหมือนราคากำลังพักตัวที่บริเวณนี้ หลังจากขึ้นมาอย่างแรงด้วยข่าวอังกฤษออกจายูโร ซึ่งในช่วงสองสามวันนี้จะมีการประชุมของยูโรเพื่อรับมือกับมาตรการนี้ ซึ่งน่าจะทำให้กราฟแกว่งตัวแรงถ้ามีข่าวสำคัญออกมา ส่วนจากมุมมองทางเทคนิคอลแล้ว ราคายังสามารถขึ้นต่อเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงเช้าราคาวิ่งขึ้นไปอย่างแรงจากข่าวอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป จากนั้นก็ย่อตัวลงมาแล้วแกว่งตัวออกข้างทั้งวัน ซึ่งดูแล้วมีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ไว้ ตอนนี้กำลังหดตัวลงมา แต่ก็ยังลงมาไม่มาก น่าจะมีการขึ้นเพิ่มเติมอีกภายหลัง, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะที่แกว่งตัวแรงในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : หลังจากราคาวิ่งขึ้นมาจากแรงของข่าว Brexit เมื่อวันศุกร์ ราคาก็แกว่งตัวออกข้าง ซึ่งดูแล้วยังมีแรงเหลือในการขึ้นต่อเพิ่มเติมได้อีกหลังจากพักตัวที่บริเวณนี้แล้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกเล็กน้อยช ส่วนเช้านี้ข่าวสำคัญเรื่องอังกฤษออกจากกลุ่มยูโรออกมาว่าจะออกจริง ทำให้กราฟทองคำพุ่งขึ้นอย่างแรง ถ้ามีการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมน่าจะทำให้กราฟขึ้นเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาขึ้นไว้ ก็วิ่งขึ้นมาทำคลื่นขาขึ้นอย่างแรง มีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีก, STO กระโดดขึ้นไปในเช้านี้ ต้องรอดูว่าเข้าเขต Super STO ขาขึ้นหรือไม่

สรุป Time Frame H1 : เช้านี้มีการประกาศข่าวสำคัญมาก คือเรื่องอังกฤษออกจากกลุ่มยูโร ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอย่างแรง ส่งผลให้สัญญาณเทคนิคอลพุ่งขึ้นตามไปด้วย ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการแกว่งตัวแรง แต่เนื่องจากเทคนิคอลส่งเสริมด้วย จึงน่าจะทำให้กราฟขึ้นต่อเพิ่มเติมได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกเล็กน้อย แล้วก็แกว่งตัวออกข้างทั้งวัน ส่วนเช้านี้ลงมาเพิ่มอีกเล็กน้อยตามคาด เป็นการยืนยันเทรนขาลงในระยะใกล้นี้

[Indicator] : MACD เริ่มเห็น Divergence ขาขึ้นภายในชุดแรก อาจจะได้เห็นการพักตัวขึ้นเบาๆที่บริเวณนี้ แต่โมเมนตัมก็ยังคงอยู่ฝั่งขาลง, STO แกว่งตัวแคบๆ แสดงภาวะ sideway ที่กำลังมาถึง และเคลียร์ Super STO ขาลงไปแล้ว โดยการได้เห็น lower LOW ในสองวันนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้ลงมาเพิ่มอีกตามคาด ในระยะใกล้อาจจะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน แต่ก็น่าจะเป็นเพียงการพักตัวเพื่อลงต่อเพิ่มอีกภายหลั

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินหน้าลงมาทั้งวัน ทำให้ภาพการขึ้นต่อเริ่มเสียไป ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการลงต่อเพิ่มเติมอีก

[Indicator] : MACD วิ่งกลับลงมาทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ โมเมนตัมขาลงเริ่มก่อตัวแล้ว มีโอกาสจะลงต่ออีก, STO ทำ Super STO ขาลงอีกครั้ง แปลว่าน่าจะได้เห็นการลงลึกกว่านี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาเริ่มเปลี่ยนจากพักตัวออกข้างเป็นวิ่งลงมาตรงๆแทนอีกครั้ง ซึ่งทำให้ภาพรวมเริ่มเปลี่ยนไปจากการพักตัวออกข้างเป็นเทรนขาลงในระยะใกล้นี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวแคบๆเป็น sideway ทั้งวันตามคาด น่าจะอยู่ในช่วงพักตัวเพื่อสะสมแรงแล้วขึ้นต่อเพิ่มเติมภายหลัง

[Indicator] : MACD เริ่มมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณ 0 ไม่ไปไหนไกล แสดงถึงภาวะที่โมเมนตัมในระยะใกล้นี้เริ่มหมดลง, STO แกว่งตัวเป็นรอบชัดเจน แสดงภาวะ sideway พักตัวที่บริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้พักตัวแบบ sideway ออกข้างตามที่คาดไว้ ในระยะใกล้ยังน่าจะพักตัวเพิ่มอีกหน่อย จากนั้นโอกาสที่จะขึ้นต่อตามเทรนเดิมก่อนหน้าก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาค่อยๆฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ถล่มลงมาแรงเมื่อวันพฤหัส แล้วเช้านี้ก็วิ่งลงมาเพิ่ม ดูแล้วน่าจะเป็น sideway วงกว้างในช่วงนี้

[Indicator] : MACD เมื่อวันพฤหัสทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ไว้ โดยแซงหน้าคลื่นขาขึ้นก่อนหน้าทั้งหลาย แปลความได้ว่าน่าจะขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัวแล้ว, STO ทำ Super STO ทั้งขาขึ้นและลงไว้ แปลได้ว่าช่วงนี้จะเห็นการแกว่งตัวแรงเป็น sideway วงกว้าง

สรุป Time Frame H1 : ราคาช่วงนี้แกว่งตัวค่อนข้างแรง ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นพักตัวแบบ sideway วงกว้าง ส่วนภาพรวมยังน่าจะขึ้นต่อเพิ่มเติมได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้แล้ว

15 -17 Jun 2016 อ.โรจน์ ลาหยุด

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อย แตก็มีการวิ่งย้อนลงมา ทำให้โดยรวมกลายเป็นอยู่ที่เดิมตามคาด ในระยะใกล้ยังน่าไม่น่าจะไปไหนไกล

[Indicator] : MACD ยังคงมี Divergence ขาลงซ้ำๆ จึงคาดว่าน่าจะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน, STO เกิด Super STO ขาขึ้น มีโอกาสจะขึ้นเพิ่มเติมอีก

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้ขึ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้มากนัก ตอนนี้มีสัญญาณการขึ้นต่อผสมกับพักตัว แปลความได้ว่าน่าจะพักตัวแบบ sideway ถึง sideway UP ในระยะใกล้นี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นต่อเนื่องอีกชุด โดยที่แรงในการขึ้นเริ่มตกแล้ว ส่วนเช้านี้ขึ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่ก็ดูเหมือนไม่มีโมเมนตัมในการขึ้นต่อแล้วเช่นกัน

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลงซ้ำๆ มีโอกาสที่จะพักตัวที่บริเวณนี้, STO เกิด Super STO ขาขึ้นในตอนดึกของวันศุกร์ แต่ก็ถูกเคลียร์ไปแล้วโดยการได้เห็น higher HIGH ในเช้านี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังเดินหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็ไม่มีโมเมนตัมในการขึ้นสนับสนุนแล้ว มีโอกาสที่จะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน แต่ภาพรวมก็ยังน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเพิ่มอีกภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวลงมาเล็กน้อย ถึง EMA 20 ก็เด้งขึ้นไปทำ higher HIGH อีกรอบ ดูแล้วยังพอมีแรงเหลืออยู่อีก

[Indicator] : MACD เริ่มเกิด Divergence ซ้ำแล้ว เริ่มมีโอกาสจะพักตัวสูงขึ้น, STO เคลียร์ Super STO ขาขึ้นไปแล้วโดยการได้เห็น higher HIGH

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงเดินหน้าขึ้นไปอีกระลอกตามคาด แต่เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณพักตัวลงแล้ว จึงต้องระวังการพักตัวที่บริเวณนี้ โดยอาจจะขึ้นแรงๆอีกสักชุดก่อนที่จะพักตัวลงมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่นตามคาด โดยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ดูแล้วมีโมเมนตัมเหลือในการขึ้นต่ออีก แม้ว่าอาจจะได้เห็นการพักตัวบ้างก็ตาม

[Indicator] : MACD เริ่มทำคลืนขาขึ้นอีกระลอก แต่ถ้าขึ้นไม่แรงนักก็จะเกิดเป็น Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวแล้ว, STO เกิด Super STO ขาขึ้นเมื่อวาน มีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอีกหลังจากพักตัวแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องทั้งวัน ก่อให้เกิดโมเมนตัมในการขึ้นเพิ่มเติม ในระยะใกล้ก็ยังน่าจะมองการขึ้นเป็นหลักไว้ก่อน จากนั้นคาดการพักตัวตามมา แต่ก็ยังน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวลงมา แต่ก็เด้งกลับขึ้นไปหา HIGH เดิม ส่วนเช้านี้ได้ทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาแล้วเล็กน้อย ถ้ามีแท่งคอนเฟิร์มเขียวอีกสักแท่ง ก็มีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD หดตัวกลับลงมาหา 0 แสดงภาวะพักตัว และมีโอกาสเกิด Divergence ขาลง ถ้าการขึ้นชุดหน้าขึ้นได้ไม่แรงนัก แปลว่าหลังจากขึ้นชุดนี้น่าจะตามมาด้วยการพักตว, STO ยังมี Super STO ขาขึ้นทิ้งไว้ มีโอกาสจะขึ้นต่อเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวลงไปเพื่อพักตัว แต่ก็เด้งขึ้นแทบจะทันที แล้วก็สามารถทะลุ HIGH เดิมตามคาด ในระยะใกล้น่าจะยังเหลือโมเมนตัมในการขึ้นต่อ จึงคาดว่าจะขึ้นต่ออีกสักชุด ก่อนจะพักตัวชุดใหญ่ตามมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างเป็น sideway ทั้งวัน ซึ่งถ้ายังพักตัวเช่นนี้ โอกาสในการขึ้นต่อก็ยังมีสุงอยู่

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ ตอนนี้กำลังหดตัวกลับลงมา ซึ่งมักจะพบได้ในช่วงพักตัวของเทรน, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงถึงการที่วงสวิงช่วงนี้ค่อนข้างกว้าง

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งแบบ sideway ออกข้างหลังจากขึ้นมาอย่างรุนแรงในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้จบ เนื่องจากเป็นการพักแบบ sideway ออกข้างที่บริเวณ HIGH เดิม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาเป็น sideway แคบๆรอข่าว จากนั้นพอข่าวออก ราคาก็วิ่งขึ้นไปทีเดียว 2,600 จุดในชั่วโมงเดียว ทำให้กราฟมีลักษณะกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจน

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ แสดงการก่อตัวของโมเมนตัมขาขึ้นแล้ว, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ มีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาวิ่งขึ้นมาอย่างแรงจากแรงของข่าว non-farm (ข่าว US ออกมาแย่, จึงทำให้ Xau/Usd ออกมาดี) ในมุมมองเทคนิคอลแล้ว ทำให้กราฟกลับตัวขึ้น จากที่เป็นขาลงอยู่ก่อนหน้านี้ และก่อให้เกิดโมเมนตัมการขึ้นตามมา ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศขึ้นเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 3-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวออกข้าง ดูแล้วน่าจะกำลังรอให้ EMA ทั้ง 4 เส้นมารวมกันเพื่อพักตัวให้เพียงพอ ก่อนจะเดินทางต่อ

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ไม่ไปไหนไกล แสดงภาวะที่ไร้โมเมนตัมทั้งสองฝั่ง, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็กคาดการแกว่งตัวเบาๆออกข้างเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : ราคายังคงมีลักษณะพักตัวออกข้างอยู่ ในระยะใกล้(ช่วงเช้า)ก็ยังน่าจะพักตัว ส่วนคืนนี้มีข่าวชุด non-farm จึงคาดว่าจะแกว่งตัวแรง เหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 2-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาฝ่า EMA 100 ขึ้นไปไม่สำเร็จ ถูกกดดันให้วิ่งลงมาพอควร ส่วนเช้านี้ราคาฟื้นขึ้นมาหา EMA 100 อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่น่าจะผ่านไปได้ น่าจะอยู่บริเวณนี้เพื่อรอข่าวชุด non-farm ใน 2 วันนี้

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ดูแล้วไร้โมเมนตัมทั้งสองทิศทาง น่าจะกำลังพักตัวเพื่อรอข่าวเช่นกัน, STO แกว่งตัวเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway วงกว้าง

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงพยามยามฟื้นตัวขึ้นไป แต่ก็ยังไม่สำเร็จง่ายๆ และเนื่องจากคืนนี้และคืนพรุ่งนี้จะมีกำหนดการออกข่าวชุด non-farm จึงคาดการแกว่งตัวแรงของกราฟเช่นทุกเดือน ส่วนตอนเช้าๆน่าจะได้เห็นการพักตัวของกราฟเพื่อรอข่าวช่วงดึก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 1-June-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาได้พักตัวขึ้นมาถึง EMA 100 ตามคาดแล้วก็หยุดที่ตรงนั้น ส่วนเช้านี้ได้พยายามวิ่งทะลุ EMA 100 ขึ้นมา แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ถูกกดให้กลับลงไปต่ำกว่า EMA 100 เหมือนเดิม

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาขึ้นซ้ำไว้ก็สามารถกลับขึ้นมาอยู่เหนือ 0 ได้ ฝั่งขาขึ้นจึงเริ่มมีความหวังบ้างแล้ว, STO เริ่มกองอยู่ด้านบน แสดงความพยายามในการขึ้นในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เห็นความพยายามของราคาในการฟื้นตัวกลับขึ้นด้านบน แต่อาจจะยังไม่สามารถวิ่งเป็นเทรนขาขึนได้ทันที น่าจะถูกกดดันจากเทรนเก่าคือฝั่งขาลง จึงคาดการเป็น sideway ที่บริเวณนี้ก่อนในระยะใกล้นี้

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Jun 2016