ChiangmaiFx

Wednesday, 11 22nd

Last updateWed, 22 Nov 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Jul 2016

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย Forex : Exness Broker

XAU/USD Jul 2016

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 29-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นไปอีกหนึ่งระลอกคลื่นตามคาด จากนั้นก็พักตัวลงมาทันที ส่วนเช้านี้เริ่มฟื้นขึ้นมาเล็กน้อย ภาพรวมจึงเริ่มกลายเป็น sideway ที่บริเวณ HIGH นี้

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ ก็พักตัวลงมาช้าๆ ดูแล้วเหมือนกำลังพักตัวอยู่, STO เคลียร์ Super STO ขาขึ้นไปแล้ว โดยการได้เห็น higher HIGH เมื่อวาน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นไปทำ higher HIGH ตามคาด จากนั้นก็พักตัวลงมา ซึ่งโดยรวมแล้วน่าจะยังเหลือโมเมนตัมในการขึ้นเพิ่มเติมได้อีก หลังจากพักตัวชุดนี้แล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งวัน และเช้านี้ก็ขึ้นมาเพิ่มอีก เป็นการยืนยันกับรูปแบบ Double Bottom ก่อนหน้า จากนี้มีโอกาสจะเลี้ยวขึ้นไ

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการเริ่มมีโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแล้ว, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ แปลว่ามีโอกาสขึ้นเพิ่มเติมอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจน ทำให้สัญญาณเทคนิคอลเลี้ยวขึ้นไปเช่นกัน ในระยะใกล้จึงน่าจะขึ้นต่อได้อีกหลังจากพักตัวแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินทางออกข้างเป็น sideway ตามคาด ซึ่งถ้ายังเป็น sideway ที่บริเวณ LOW เช่นนี้ มีโอกาสที่จะทะลุ LOW ลงไป

[Indicator] : MACD ยังคงวิ่งเลาะ 0 ไม่ไปไหน แสดงภาวะที่ไม่มีโมเมนตัมทั้งสองฝั่ง, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็ก แสดงภาวะ sideway จัดในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงเดินทางเป็น sideway ที่บริเวณ LOW เดิม ซึ่งมีโอกาสจะทะลุ LOW ลงไป แต่ก็ต้องผ่าน LOW ให้ได้ก่อน ซึ่งไม่ง่ายนัก ในระยะใกล้จึงน่าจะมองว่าเป็นแบบ sideway DOWN ไปก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาได้วิ่งลงมาทดสอบ LOW เดิมตามคาด แต่ยังไม่ทะลุลงไป กลายเป็น sideway อยู่บริเวณนี้แทน

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขนาดเล็กอีกครั้ง ภาพรวมจึงกลายเป็นไม่มีโมเมนตัมทั้งสองฝั่ง คาดการเป็น sideway สักพัก, STO แกว่งตัวอยู่บริเวณนี้ แสดงภาวะที่เป็น sideway เช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาได้ลงมาทดสอบ LOW เดิมแล้วออกข้างเป็น sideway ซึ่งถ้ายังเป็น sideway ที่บริเวณ LOW เช่นนี้ มีโอกาสที่จะทะลุลงไปเพิ่มเติมได้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 25-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเดินหน้าลงทั้งวันช้าๆ ส่วนเช้านี้ลงมาเพิ่มอีก ตอนนี้ลงมาเกือบถึง LOW เดิมแล้ว มุมมองต่อการขึ้นจึงเริ่มเปลี่ยนไป น่าจะมองที่การลงมาทดสอบ LOW เดิมแทน

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาขึ้นแต่ทำได้ไม่แข็งแรง เป็นเพียงคลื่นขนาดเล็กที่บริเวณ 0 ส่วนเช้านี้ลงมามุดต่ำกว่า 0 แล้ว มีโอกาสจะลงเพิ่มอีก, STO เริ่มกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาอ่อนตัวลงมาน่าจะเป็นการลงมาทดสอบ LOW เดิม โดยถ้าไม่ทะลุลงไปโอกาสเด้งขึ้นไปทำ higher HIGH ก็ยังมีอยู่ แต่ถ้าทะลุลงไปน่าจะพักตัวยาวถึงก่อนขึ้นมาจาก Brexit

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาฟื้นตัวขึ้นมา โดยสามารถขึ้นทะลุ EMA 100 ขึ้นมาในครั้งเดียว เป็นสัญญาณที่ดีในการขึ้น จากนี้จึงอาจจะต้องมองทิศขึ้นแทน

[Indicator] : MACD เมื่อวานทำ Divergence ขาขึ้นทิ้งไว้ แล้วเช้านี้ก็ขึ้นมาอยู่เหนือ 0 เป็นสัญญาณขึ้นที่ค่อนข้างชัด, STO เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ด้านบน แสดงภาวะที่อยากจะขึ้นในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานมีสัญญาณฟื้นตัวหลายอย่างของราคาพร้อมกันให้เห็น ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศขึ้นไว้ก่อนในช่วงนี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเริ่มต้นเดินทางอีกครั้ง หลังจากเป็น sideway มานาน โดยที่เลือกทิศลงในการวิ่งอีกครั้งตามคาด และในระยะใกล้ยังน่าจะลงเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD หลังจากพักตัวอยู่บริเวณ 0 มานาน ก็เริ่มทำคลื่นขาลงอีกชุด เริ่มมีโมเมนตัมในการลงอีกครั้ง, STO ไหลลงมากองอยู่ด้านล่าง แสดงอาการอยากลงเพิ่มอีกในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเริ่มต้นไหลลงมาอีกครั้งตามคาด และเริ่มเห็นโมเมนตัมในการลง ในระยะใกล้จึงน่าจะลงเพิ่มได้อีก โดยอาจจะได้เห็นการพักตัวขึ้นสลับบ้างตามธรรมชาติของการลง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวเบาๆออกข้างตามคาด จากนี้โอกาสในการเริ่มวิ่งมีสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะราคาไม่น่าจะเป็น sideway ต่อไปได้อีกนานแล้ว

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ไม่ไปไหนไกล แสดงถึงการที่โมเมนตัมทั้งสองทิศหมดลง, STO ก็แกว่งตัวเป็นรอบเล็ก แสดงภาวที่เป็น sideway แคบๆในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงแกว่งตัวเป็น sideway ต่อ โดยที่คาดว่าภาวะ sideway นี้จะหมดลงเร็วๆนี้ จากนั้นคงต้องเลือกทิศที่จะเดินทางต่ออีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบัน ฝั่งเทรนเดิมก่อนหน้า คือลงต่อ ก็ยังคงได้เปรียบกว่าอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวเป็น sideway แคบๆทั้งวันตามคาด ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ โอกาสในการทะลุ LOW ลงไปก็ยังคงมีอยู่

[Indicator] : MACD กำลังหดตัวกลับขึ้นมาหา 0 ตอนนี้แทบจะแนบสนิทกับ 0 แล้ว แปลว่าพร้อมแล้วถ้าจะเดินทางต่ออีกครั้ง, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็ก แสดงภาวะที่ sideway จัดในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาแกว่งตัวแคบๆทั้งวัน ซึ่งอาการนี้ปกติเกิดได้ไม่นาน ก็จะเดินทางต่ออีกครั้ง โดยจากสัญญาณปัจจุบันโอกาสในการลงต่อเพิ่มเติมก็ยังคงมีอยู่มาก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเป็น sideway ทั้งวัน โดยทำท่าจะลงมาทำสอบ LOW แต่ก็ลงมาไม่ถึง ตอนดึกมีการวิ่งขึ้นไปชน EMA 100 แล้วก็หยุด ส่วนเช้านี้วิ่งกลับลงมาอยู่ในกรอบ sideway เหมือนเดิม

[Indicator] : MACD เห็น Divergence ขาขึ้นชัดขึ้น มีโอกาสกลับตัวขึ้นพอๆกับทะลุ LOW ลงไป, STO แกว่งตัวเป็นรอบเล็ก แสดงภาวะ sideway ที่กำลังเกิด

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงมีพฤติกรรมเป็น sideway เหมือนเดิม ซึ่งถ้ายังคงเป็นแบบนี้ที่ LOW มีโอกาสจะทะลุลงไป ส่วนในระยะใกล้น่าจะเป็น sideway อีกสักพัก ก่อนจะเริ่มวิ่งจริงอีกครั้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 15-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน และลงไปทำ lower LOW สำเร็จ ส่วนตอนดึกมีการเด้งขึ้นมาบ้าง แต่ก็ไม่มากเท่าตอนที่ลงไป

[Indicator] : MACD เริ่มเห็น Divergence ขาขึ้นชุดแรกแล้ว แต่ก็ยังไม่แข็งแรงนัก โอกาสในการลงเพิ่มก็ยังมีอยู่ , STO ทำ Super STO ทั้งขาขึ้นและลงไว้ แปลว่าน่าจะได้เห็นการแกว่งตัวที่กว้างในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาทำ lower LOW ไว้ โดยจากสัญญาณปัจจุบันในระยะใกล้ยังมีโอกาสลงเพิ่มได้อีก และอาจจะต้องระวังเรื่องกำหนดการออกข่าวที่มีค่อนข้างมากในคืนนี้ไว้ด้วย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเดินหน้าขึ้นช้าๆ โดยกลับขึ้นถึง EMA 100 ก็หยุดการขึ้น ส่วนเช้านี้ลงมาเพิ่มอีกเล็กน้อย ดูแล้วน่าจะยังอยู่ในรูปแบบการเดินทางแบบ sideway DOWN

[Indicator] : MACD หลังจากทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ก็เดินทางกลับขึ้นไปหา 0 มีโอกาสลงต่อเพิ่มอีก, STO แกว่ตัวเป็นรอบเล็ก และกองอยู่ด้านบน แสดงให้เห็นถึงภาวะ sideway รอบเล็กและในระยะใกล้อยากจะขึ้น

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคามีลักษณะพักตัวขึ้นไป โดยเบื้องต้นยังน่าจะมองได้ว่าเป็นการพักตัวขึ้นในตลาดขาลง ในระยะใกล้อาจจะได้เห็นการขึ้นเพิ่มเติม แต่ก็ไม่น่าจะมาก จากนั้นโอกาสลงต่อก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงอย่างต่อเนื่องทั้งวัน และหลุด LOW ก่อนหน้าที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ช่วงข่าว non-farm, โอกาสในการขึ้นต่อเพื่อทดสอบ HIGH เดิมจึงน้อยลง

[Indicator] : MACD เริ่มทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ โมเมนตัมในการลงเริ่มเกิดแล้ว มีโอกาสจะลงเพิ่มอีก, STO ก็เริ่มกองอยู่ด้านล่าง แสดงภาวะที่อยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : หลังจากที่ราคาเกิดรูปแบบ Double Top ก็เริ่มวิ่งลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยืนยันการลงก่อน ไม่ว่าจะเป็นเพียงการพักตัวหรือเลี้ยวลงไปเลย ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศลงเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาทั้งวัน โดยลงมาถึงบริเวณ EMA 100 แล้วก็พักตัวอยู่บริเวณนั้น ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัว ก่อนที่จะขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมอีกครั้ง

[Indicator] : MACD กลับลงไปต่ำกว่า 0 ทำให้ภาพรวมกลายเป็นป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ยังไม่มีโมเมนตัมทั้งสองฝั่ง, STO แกว่งตัวเป็นรอบชัดเจน แสดงภาวะ sideway ในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานหลังจากราคาขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมแล้วไม่ผ่าน ก็พักตัวลงมา ในระยะใกล้คาดการพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน จากนั้นโอกาสในการขึ้นทดสอบ HIGH เดิมก็ยังคงมีอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงข่าว non-farm ราคาได้วิ่งทะลุ EMA 100 ลงมา จากนั้นก็กระชากกลับขึ้นไปทันที ราคาแกว่งตัว ประมาณ 3,500 จุด ภายใน 2 ชั่วโมง ส่วนเช้านี้ขึ้นมาเพิ่มเติม โดยขึ้นมาถึง HIGH เดิมแล้ว

[Indicator] : MACD ลงไปทำคลื่นขาลงขนาดเล็กไว้ ส่วนตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่เหนือ 0 อีกครั้ง มีโอกาสจะทำคลื่นขาขึ้นอีกสักชุด, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ มีโอกาสจะขึ้นไปทำ higher HIGH เช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาได้แกว่งตัวแรง จากข่าว non-farm โดยเหวี่ยงลงก่อน แล้วก็กระชากขึ้น และขึ้นมาถึง HIGH เดิมแล้ว จากสัญญาณเทคนิคอลปัจจุบัน น่าจะมีโอกาสจะทะลุขึ้นผ่าน HIGH เดิมขึ้นไปได้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานเป็นอีกวันที่ราคาเป็นไปตามคาดคือพักตัวลงมา โดยพักลงมาถึง EMA 100 ก็หยุดการลง โดยในระยะใกล้มีโอกาสจะหลุดลง EMA 100 ไป

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาลงนำไว้ ก็มุดลงไปต่ำกว่า 0 มีโอกาสลงเพิ่มเติมอีก, STO ยังแกว่งตัวเป็นรอบ แสดงภาวะที่ค่อนข้างเป็น sideway และ กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาเริ่มมีการพักตัวตามคาด โดยแนวรับแรกคือ EMA 100 ยังรับไว้ แต่คาดว่าไม่น่าจะรับอยู่ จึงคาดการหลุดลงไปเพิ่มเติมก่อน หลังจากการลงชุดนี้ค่อยประเมินกันอีกทีว่าจะสามารถขึ้นต่อตามเทรนก่อนหน้าได้หรือไม่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่น จากนั้นก็พักตัวลงมาตามคาด ในระยะใกล้ยังน่าจะพักตัวเพิ่มอีกในกรณีนี้

[Indicator] : MACD ทำ Divergence ขาลงซ้ำแล้ว คงได้เวลาพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน, STO เคลียร์ Super STO ขาขึ้นไปแล้วโดยการได้เห็น higher HIGH ในระยะใกล้มีโอกาสพักตัวก่อ

สรุป Time Frame H1 : ราคาได้ขึ้นไปทำ higher HIGH อีกระลอกคลื่นตามคาด จากนั้นก็มีการพักตัวลงมา ในระยะใกล้น่าจะพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน จากนั้นค่อยประเมินอีกทีว่ายังมีโมเมนตัมเหลือในการขึ้นต่ออีกหรือไม่ภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาทดสอบ HIGH เดิมอีกครั้งตามคาด โดยครั้งนี้สามารถทะลุขึ้นไปได้สำเร็จ โอกาสในการขึ้นต่อจึงมีเรื่อยๆ

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่ก็มีโอกาสเกิด Divergence ขาลงแล้ว แปลว่ามีโอกาสจะพักตัวหลังจากขึ้นชุดนี้เสร็จ, STO เข้าไปปิดแหย่ในโซน Super STO ขาขึ้นไว้ มีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : ในที่สุดราคาก็สามารถฝ่า HIGH เดิมขึ้นมาได้สำเร็จตามคาด ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการขึ้นต่ออีกอย่างน้อยก็หนึ่งระลอกคลื่น จากนั้นน่าจะพักตัวลงมา ซึ่งเป็นการพักตัวจากการขึ้นมาไกลแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 5-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาทดสอบ HIGH เดิม โดยพยายามอยู่สองครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้ ส่วนเช้านี้ได้ทิ้งตัวลงมา แต่ก็ยังอยู่บริเวณ HIGH เดิม ยังมีโอกาสจะขึ้นต่ออยู่

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลงชุดแรกแล้ว เริ่มมีโอกาสจะวิ่งลงไปพักตัวแล้ว, STO เริ่มกองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิม แต่ก็ยังไม่ผ่านทันที จึงเห็นการพักตัวลงมา ในระยะใกล้น่าจะมีการพยายามขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมอีกเพื่อทะลุขึ้นไป ซึ่งถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งระลอกคลื่น แต่ถ้ายังทะลุไม่ได้ก็จะเริ่มดูแย่สำหรับขาขึ้น

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 4-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องแบบช้าๆ ส่วนเช้านี้ก็ขึ้นเพิ่มเติมอีก ทำให้สามารถขึ้นมาทดสอบ HIGH เดิมสำเร็จตามคาดแล้ว จากนี้คาดว่าราคาจะสามารถทะลุ HIGH เดิมขึ้นไปได้

[Indicator] : MACD เริ่มทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แปลว่าราคามีโอกาสจะเดินหน้าทำ higher HIGH แต่ก็อาจจะเกิด Divergence ขาลงชุดแรกหลังจากทำ higher HIGH แล้ว, STO เริ่มกองอยู่ด้านบน แสดงความอยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : ในที่สุดราคาก็วิ่งขึ้นมาที่ HIGH เดิมสำเร็จตามที่ประเมินไว้ ในระยะใกล้ยังน่าจะขึ้นเพิ่มเติมอีก แปลว่าน่าจะทะลุ HIGH เดิมขึ้นไปสำเร็จ จากนั้นน่าจะได้เห็นการพักตัวตามมา

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 1-July-2016


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาก็ยังคงเป็น sideway ออกข้าง เป็นอีกวันที่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น คาดว่าหลังจากพักตัวชุดนี้เสร็จ น่าจะขึ้นต่อเพิ่มเติมได้อี

[Indicator] : MACD วิ่งเลาะ 0 อยู่บริเวณเดิม ยังไม่มีการเริ่มต้นของโมเมนตัมทั้งสองฝั่ง, STO แกว่งตัวช้าๆ ไม่มีเรี่ยวแรง แปลความได้ว่าเป็น sideway จัดในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังคงพักตัวแบบ sideway ออกข้างต่อ ซึ่งยังคงรูปแบบเดิม จึงแปลความได้แบบเดิมคือกำลังพักตัวเพื่อขึ้นต่อเพิ่มเติมหลังจากพักตัวพอแล้ว

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com XAU/USD all Year 2016 Analysis on Jul 2016