ChiangmaiFx

Friday, 07 28th

Last updateFri, 28 Jul 2017 10am

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis

XAU/USD Jul 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาขึ้นไปทำ higher HIGH ก่อน แต่จากนั้นก็ถูกกระชากกลับทันที ซึ่งเป็นสัญญาณพักตัว

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ไว้ แล้วหดตัวกลับลงมาที่ 0 แปลว่ากำลังจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อภายหลัง, STO เริ่มวิ่งลงมาด้านล่าง แสดงถึงความอยากลงต่อในระยะใกล้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นไปเพิ่มก่อน แต่จากนั้นก็มีสัญญาณพักตัวตามมาทันที ในระยะใกล้จึงคาดการพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน โดยการพักตัวมีสองแบบคือ ออกข้างเป็น sideway กับ หดตัวลงมาตรงๆ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-7-2017

 

Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งขึ้นมาแรง ทำให้มีโมเมนตัมค่อนข้างมาก น่าจะพาขึ้นต่อได้อีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ น่าจะแซงหน้าคลื่นใหญ่ก่อนหน้า แปลว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้อีกเรื่อยๆ, STO เริ่มฟื้นขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะใกล้น่าจะขึ้นต่ออีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวก่อนเพียงเล็กน้อย แล้วเด้งขึ้นแรง พาให้เทคนิคอลทุกตัวขึ้นตามหมด ในระยะใกล้นี้จึงควรมองทิศเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 26-7-2017

 

Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาตามคาด และหยุดการไหลลงมาเมื่อถึง EMA 100 โดยถ้ายังไม่หลุด EMA 100 นี้โอกาสในการขึ้นต่อก็ยังมี แต่ถ้าหลุดมีโอกาสจะลงต่อยาว 

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ไว้ แต่ตอนนี้มุดลงมาต่ำกว่า 0 แปลความได้ว่ากำลังพักตัวแล้วมีโอกาสขึ้นต่อภายหลัง, STO ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้านล่างต่อ แสดงถึงความอ่อนแอของราคา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเข้าสู่การพักตัวตามคาด โดยไหลลงมาถึง EMA 100 แล้วหยุด ในระยะใกล้คาดการเป็นลักษณะ sideway DOWN แถวๆ EMA 100 ไปก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 25-7-2017

 

Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่ออีกวันตามคาด แต่ก็ขึ้นไม่แรงนัก ดูแล้วกำลังของขาขึ้นเริ่มแผ่วลงแล้ว

[Indicator] : MACD ยังอยู่ในคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ แต่ก็เริ่มหดตัวกลับลงมาหา 0 แปลว่ากำลังจะพักตัวลงเพื่อขึ้นต่อภายหลัง, STO เริ่มใช้เวลาอยู่แดนล่าง แสดงความอ่อนแอของราคา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาตามคาด และก็เริ่มแผ่วแรงขาขึ้น ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวเร็วๆนี้ แต่ก็ยังคงน่าจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-7-2017

 

Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นต่อตามคาดแบบ one way คือไม่มีการพักเลย ดูแล้วยังมีแรงขึ้นต่ออีก ส่วนเช้านี้เริ่มมีสัญญาณพักตัวเบาๆ แต่ก็ยังเป็นสัญญาณที่อ่อนอยู่

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แซงหน้าคลื่นก่อนหน้าไปเรียบร้อย แปลว่ามีโอกาสขึ้นต่ออีก, STO ทำ Super STO ไว้เมื่อวันศุกร์ ยังมีโอกาสขึ้นต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคายังขึ้นต่อและขึ้นค่อนข้างมีแรง ในระยะใกล้จึงยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีก แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณพักตัวอ่อนๆให้เห็นบ้างแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาก่อน แต่เมื่อถึง EMA 100 ก็เด้งขึ้นทันที ขึ้นไปทำ higher HIGH อีกระลอกคลื่นตามคาด

[Indicator] : MACD หลังจากลงไปพักตัวก็ขึ้นมาทำคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่ยังมีขนาดเล็กอยู่, STO เริ่มฟื้นขึ้นมาแรง ยังมีโอกาสจะขึ้นต่อเพิ่มอี

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาทำ higher HIGH อีกระลอกคลื่น ในระยะใกล้ดูเหมือนยังมีแรงจะขึ้นต่ออีก ส่วนภาพรวมน่าจะเข้าสู่ปลายเทรนขาขึ้นแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างทั้งวัน แสดงถึงการที่แรงขาขึ้นเริ่มแผ่วลงแล้วพักตัว แต่ก็อาจจะยังมีแรงขึ้นอีกสักชุด ก่อนจะจบรอบการขึ้นนี้

[Indicator] : MACD เริ่มหดตัวกลับลงมาหา 0 แสดงถึงภาวะพักตัว, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบ แสดงภาวะ sideway 

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาออกข้างเป็น sideway ซึ่งยังคงมองได้ว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเพิ่มอีกสักระลอกคลื่น

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 19-7-2017

 

Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาก็ยังขึ้นต่อเนื่องอีกวัน โดยขึ้นมาช้าๆ อย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนยังมีแรงขึ้นต่ออีกสักหน่อย[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นขาขึ้นชุดเดิมและเกิด Divergence ภายในซ้ำๆ คาดว่าจะเป็นปลายเทรนขาขึ้นแล้ว, STO เริ่มแกว่งตัวลงมาบ้าง แสดงความอ่อนแอของราคา

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังเดินหน้าขึ้นสลับกับการพัก โดยอาจจะขึ้นต่อได้อีกสักหน่อย แต่ในระยะใกล้ก็ยังคงคาดการเป็นปลายเทรนขาขึ้นอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 18-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นต่อเพิ่มอีกตามคาด และเช้านี้ก็ยังขึ้นมาเพิมอีก โดยคราวนี้เริ่มมีลักษณะอ่อนแรงลง มีโอกาสจะเป็นปลายเทรนเร็วๆนี้

[Indicator] : MACD ยังอยู่ในคลื่นขาขึ้นชุดเดิม โดยเกิด Divergence ภายในแล้ว แสดงถึงการที่แรงขึ้นเริ่มแผ่วลง, STO เคลียร์ Super STO ขาขึ้นไปแล้วเมื่อวาน โดยการได้เห็น higher HIGH ตามคาด 

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาทำ higher HIGH ตามคาด โดยถึงตอนนี้น่าจะเข้าสู่ปลายเทรนขาขึ้น เนื่องจากขึ้นมาเยอะแล้ว โดยยังไม่ได้พักจริงจัง จึงคาดการพักตัวในระยะใกล้นี้

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาเด้งขึ้นมาแรง 1700 กว่าจุด, จากน้้นก็แกว่งตัวออกข้าง ดูแล้วเหมือนรูปแบบพักเพื่อขึ้นต่อเพื่มอีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ ขนาดใหญ่กว่าเดิม เกิดโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนแล้ว, STO มี Sper STO ขาขึ้นทิ้งไว้ น่าจะขึ้นต่อเพิ่มได้อีกภายหลัง

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรง ทำให้สัญญาณทางเทคนิคอลทุกตัวชี้ขึ้นกันหมด ในระยะใกล้น่าจะยังสามารถขึ้นเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแราคาคาขึ้นไปก่อนเบาๆ จากนั้นก็ไหลลงมาต่อเนื่องทั้งวัน ดูภาพรวมแล้วจึงยังเป็น sideway ต่อ

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ยังไม่ไปไหนไกล, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบ แสดงภาวะ sideway เช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคายังคงแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ที่บริเวณเดิมโดยหนักมาด้านล่างเล็กน้อย กลายเป็น sideway DOWN, และภาพรวมก็ยังน่าจะเป็น sideway ต่อไปอีกสักพัก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 12-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเด้งขึ้นไปประมาณ 1,200 จุด ซึ่งนับว่ากลางๆสำหรับทองคำ ยังไม่ถึงกับมองได้ว่ากลับตัวขึ้น น่าจะมองว่าเป็นเพียงการพักตัวก่อน

[Indicator] : MACD หลังจากมี Divergence ขาขึ้นชุดแรก ก็วิ่งขึ้นมาอยู่เหนือ 0 แล้ว อาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้, STO เริ่มฟื้นขึ้นมา ในระยะใกล้คาดการขึ้นต่ออีกเล็กน้อย

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเด้งฟื้นขึ้นมา ในเบื้องต้นน่าจะมองว่าเป็นการพักตัวก่อน แต่ถ้าขึ้นต่อเนื่องอีกสักคลื่นสองคลื่นจะกลายเป็นการยืนยันการกลับตัวขึ้น แต่จากสัญญาณปัจจุบันนาจะตีความว่าเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อภายหลังก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 11-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาทำ lower LOW ตามคาด จากนั้นก็เด้งฟื้นขึ้น แต่การฟื้นยังไม่แรง จึงยังมีโอกาสจะลงเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงชุดใหม่เสร็จแล้ว มีขนาดเล็กกว่าคลื่นก่อนหน้าแปลว่าเกิด Divergence ขาขึ้นชุดแรกแล้ว มีโอกาสจะพักตัวหลังจากนี้, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ คาดการเป็น sideway ตามมาในบริเวณนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด จากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้น ในระยะใกล้น่าจะพักตัวก่อน แต่ก็ยังมีโอกาสจะลงเพิ่มอีก เนื่องจากสัญญาณต่างๆยังไม่ได้ให้ค่าบวกที่ชัดเจน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงแรกราคาออกข้างเพื่อรอข่าวก่อน จากนั้นช่วง non-farm ราคาก็เลือกที่จะวิ่งลงล่าง และ ยังมีท่าทีว่าจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงชุดใหม่ แต่ยังมีขนาดเล็กอยู่, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แต่ค่อนลงมาด้านล่าง แปลว่าภาพรวมน่าจะเป็น sideway DOWN

สรุป Time Frame H1 : ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ราคาแกว่างตัวออกข้าง ตามด้วยลงมาเพิ่มตามคาด จากนี้ก็ยังมีโอกาสจะลงเพิ่มอีกเรื่อยๆ เนื่องจากโมเมนตัมการลงเริ่มสนับสนุนแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 4-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาทดสอบ LOW เดิมตามคาด แล้วพอหลุด LOW ก็ทิ้งตัวลงแรงมาตลอด คาดว่าหลังจากพักตัวแล้วน่าจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD คลื่นขาลงที่เริ่มทำไว้โตขึ้นเป็นคลื่นขาลงขนาดใหญ่ แปลว่าโมเมนตัมในการลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว, STO ก็ทำ Super STO ขาลงไว้ น่าจะทำ lower LOW เพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาทดสอบ LOW ตามคาด และ หลุดลงมา จากนั้นก็ลงมาเพิ่มอย่างหนัก ซึ่งเป็นสัญญาณหลังหลุด LOW แบบลงต่อชัดเจน จากนี้จึงคงต้องมองทิศลงเป็นหลักไว้ก่อน
---------------------------------------------------------------------------
เนื่องจากสัปดาห์นี้มีกำหนดการออกข่าว non-farm ประจำเดือน ซึ่งมักจะทำให้กราฟแกว่งตัวรุนแรงผิดปกติออกนอกความน่าจะเป็นปกติทางสถิติ ทาง cmFX จึงขอ งด วิเคราะห์กราฟ E/U Xau วันพุธ พฤ ศ นี้, เจอกันอีกทีวันจันทร์หน้าครับ, ส่วนการเรียนการสอนมีตามปกติทุกวันนะครับ

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 3-7-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาช้าๆ ส่วนเช้านี้ลงมาเพิ่มอีก ดูแล้วน่าจะกำลังลงไปทดสอบ LOW เดิมก่อนหน้า

[Indicator] : MACD เริ่มทำคลื่นขาลงชุดใหม่ และมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มีโอกาสจะลงเป็นเทรนได้, STO กองอยู่ด้านล่าง แปลว่ายังอยากจะลงเพิ่มอีกในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาช้า แต่ต่อเนื่องทั้งวัน ทำให้มุมมองต่อการลงไปทดสอบ LOW เดิมมีโอกาสสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นการทดสอบนี้ในเร็วๆนี้

 

 

 
 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis