Friday, 02 24th

Last updateFri, 24 Feb 2017 11am

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis

XAU/USD Feb 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวาน ช่วงแรกราคาได้แกว่งตัวออกข้างก่อน จากนั้นตอนดึก ก็สามารถขึ้นทะลุ HIGH เดิมขึ้นไปอย่างแข็งแกร่ง ในระยะใกล้น่าจะยังขึ้นต่อได้อีก

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นลูกใหม่ มีขนาดใหญ่ แปล่ว่าโมเมนตัมในการขึ้นเกิดแล้ว, STO ทำ Super STO ขาขึ้นทิ้งไว้ น่าจะขึ้นเพิ่มได้อีกหลังจากพักตัว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานในที่สุดก็ขึ้นมาทดสอบ HIGH และ สามารถผ่านขึ้นไปอย่างง่ายดายพร้อมโมเมนตัมการขึ้น จากนี้จึงน่าจะต้องมองทิศขึ้นเป็นหลักสักพัก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคามีลักษณะ sideway UP ตามที่คาดไว้ และน่าจะเป็นเช่นนี้อีกสักพัก ก่อนจะขึ้นทดสอบ HIGH เดิม

[Indicator] : MACD ยังแนบสนิทกับ 0 แสดงภาวะที่ไร้โมเมนตัมในช่วงนี้, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบอย่างสมมาตร แสดงภาวะ sideway

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาแกว่งตัวเป็น sideway UP ตามคาด ในระยะใกล้ยังน่าจะเป็น sideway ต่ออีกหน่อย ก่อนจะขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาลงไปก่อน จากนั้นก็เด้งกลับขึ้นมาตามคาด ในกรณีนี้ก็ยังคงมีโอกาสในการขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมอยู่

[Indicator] : MACD ยังคงวิ่งเลาะ 0 ยังไม่มีโมเมนตัมทั้งสองทิศที่ชัดเจน, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบใหญ่และสมมาตร แสดงความเป็น sideway ในช่วงนี้้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงไปก่อนแล้วตามด้วยการเด้งขึ้นตามที่คาดไว้ ในระยะใกล้น่าจะเป็น sideway UP เพื่อขึ้นทดสอบ HIGH เดิมอีกครั้งภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวาน ราคาก็ยังเด้งขึ้นลงที่บริเวณเดิม โดยขึ้นไปก่อน แล้วลงมาที่เดิม และทำท่าจะลงเพิ่มอีก

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 ยังไม่มีท่าทีจะไปไหน, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แสดงภาวะ sideway ในบริวเณนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวาน ราคาแกว่งตัวเป็น sideway อยู่ที่เดิม ในระยะใกล้ยังคงน่าจะลงไปก่อน จากนั้นมีโอกาสจะกลับขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิมอยู่

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : ช่วงแรก ราคาได้ลงไปทำ new low แบบลักษณะจบรอบ จากนั้นก็เป็นรอบการขึ้นมาทดสอบ HIGH เดิม แต่ก็ยังไม่ผ่านทันที แต่สุดท้ายน่าจะผ่านขึ้นไปได้ไม่ยากนัก

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลง ภายในชุดแรก น่าจะตีความว่ากำลังพักตัวลงก่อน, STO กองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงมากกว่าในระยะใกล้นี้ต่อ

สรุป Time Frame H1 : ช่วงก่อนราคาลงมาก่อนชุดใหญ่ จากนั้นก็วิ่งขึ้นมา ตามด้วยการพักตัวสั้นๆ ในระยะใกล้อาจจะได้เห็นการพักตัวลงต่อ แต่สุดท้ายแล้วน่าจะขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิม และผ่านขึ้นไปได้ในที่สุด

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาตามคาด โดยทิ้งลงมาค่อนข้างหนัก ทำให้มุมมองว่าเป็นการพักตัวรุนแรงขึ้น อาจจเป็นการกลับตัวเลี้ยวลงแทน

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลง แล้วตามด้วยการมุดลงต่ำกว่า 0 โมเมนตัมในการลงเริ่มเกิดแล้ว, STO กองอยู่ด้านล่างไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ แสดงภาวะที่ราคาอ่อนแอมาก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาตามคาด และเป็นการลงอย่างหนัก ทีให้ภาพการพักตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นการลงต่อแทน ในระยะใกล้จึงน่าจะมองทิศลงเป็นหลักไว้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาก็ยังขึ้นต่อเนื่องอีกวัน โดยขึ้นมาอย่าช้าๆตามคาด และเริ่มมีท่าทีอ่อนแรงลงบ้างแล้ว

[Indicator] : MACD น่าจะเกิด Divergence ขาลงแล้ว มีโอกาสจะพักตัวสุงขึ้นเรื่อยๆแล้ว, STO เริ่มแกว่งตัวอยู่ตรงกลาง แสดงความลังเลในการไปต่อ

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังขึ้นต่อตามคาด แต่การขึ้นรอบนี้สัญญาณอ่อนลงมาก จึงไม่น่าจะขึ้นต่อได้แรง อย่างน้อยก็ในระยะใกล้นี้ อาจจะได้เห็นการพักตัวที่บริเวณนี้ก่อนแทน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาอยู่บริเวณ HIGH เดิม แล้วแกว่งตัวออกข้างทั้งวัน ในกรณีนี้มักจะตามมาด้วยการขึ้นต่ออีก

[Indicator] : MACD เริ่มหดตัวกลับลงมาหหา 0 แล้ว แปลว่าโมเมนตัมการขึ้นเริ่มตก, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบสมมาตร แสดงความลังเลของตลาด

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังมีสัญญาณที่อยากจะขึ้นต่ออีกบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเข้าโหมดลังเลแทน จากนี้โอกาสจะเริ่มพอๆกับระหว่างขึ้นกับลงแล้ว โดยขาขึ้นอาจจะได้เปรียบกว่าเพียงเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกตามคาด และเป็นการขึ้นที่ค่อข้างแรง จึงส่งเสริมให้โมเมนตัมสามารถขึ้นต่อได้อีก

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาขึ้นใหม่อีกชุด และมีโอกาสจะแซงคลื่นก่อนหน้า แปลว่าเริ่มมีโมเมนตัมขาขึ้นเกิดขึ้นแล้ว, STO ทำ Super STO ขาขึ้นทิ้งไว้ แปลว่ามีโอกาสจะได้เห็น higher HIGH จากนี้อีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นต่อตามคาด และเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแรง จึงก่อให้เกิดสัญญาณบวกต่างๆตามมา ในระยะใกล้จึงมองทิศขึ้นเป็นหลักต่อ แต่ก็ต้องระวังการพักตัวเนื่องจากขึ้นมาเยอะแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-2-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแกว่งตัวขึ้นลงค่อนข้างแรง โดยมี EMA 100 เป็นฐานรับไว้ให้ 3 ครั้ง แล้วเด้งกลับขึ้นไปตลอด ภาพรวมจึงสามารถขึ้นต่อเรื่อยๆตามที่คาดไว้ตอนต้นสัปดาห์

[Indicator] : MACD ยังอยู่เหนือ 0 และทำคลื่นขาขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็เตี้ยลง แปลว่าใกล้จะได้เวลาพักตัวลงแล้ว หลังจากขึ้นมาพอสมควร, STO ยังคงค่อนอยู่ด้านบน แสดงภาวะที่อยากขึ้นต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : ปลายสัปดาห์ที่ผ่านช่วงข่าวชุด non-farm ราคาได้แกว่งตัวแรง แต่จบด้วยการขึ้นต่อเรื่อยๆ ในระยะใกล้ยังน่าจะขึ้นได้อีกสักหน่อย ก็น่าจะพักตัวลงมาเพราะขึ้นมาเยอะแล้ว

1-3 Feb 2017

ขออนุญตงดการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอล(เชิงสถิติประยุกต์)ในวัน พุธ-พฤ-ศ นี้นะครับ
เนื่องจากสัปดาห์นี้มีกำหนดการออกข่าวชุด non-farm
ขอให้เทรดเดอร์ติดตามข่าวซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนกราฟแทนนะครับ
พอร์ตเขียวๆครับทุกท่าน

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis