ChiangmaiFx

Wednesday, 03 29th

Last updateWed, 29 Mar 2017 12pm

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis

XAU/USD Mar 2017

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 29-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาตามคาด โดยลงมาถึง EMA 100 ก็หยุดการไหลลง ส่วนเช้านี้ทำท่าจะทะลุ EMA 100 ลง ซึ่งถ้าทะลุลงไปได้น่าจะลงต่ออีกยาว

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาลงซ้ำไว้ และมุดต่ำกว่า 0 แล้ว โมเมนตัมการลงมาอยุ่ฝั่งล่างแล้ว, STO ก็แกว่งตัวในลักษณะ sideway DOWN

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาตามคาดอย่างเห็นได้ชัด จากนี้ก็ยังคงน่าจะลงต่อเพิ่มอีกเรื่อยๆ โดยอาจจะมีการเด้งขึ้นสลับบ้างตามธรรมชาติของการลง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 28-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาขึ้นไปทำ higher HIGH อีกชุด โดยมีลักษณะการจบรอบขาขึ้นให้เห็น จึงคาดว่าจากนี้มีโอกาสสูงที่จะพักตัวลงมา

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาลงอยู่แล้ว ตอนนี้กำลังเกิด Divergence ขาลงซ้ำอีกรอบ คาดว่าจะมีการพักตัวตามมาเร็วๆนี้, STO ยังคงแกว่งตัวขึ้นลง เริ่มลังเล ว่าจะไปทางไหนในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาขึ้นมาอีกระลอกคลื่นโดยมีลักษณะจบรอบการขึ้นมาด้วย จึงคาดว่าจะมีการพักตัวลงที่บริเวณนี้ ส่วนในระยะใกล้ค่อนข้างสับสนว่าอยากขึ้นหรือลงต่อ ซึ่งเป็นสัญญาณที่พบได้ในช่วงการจบรอบการขึ้น

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 27-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาพักตัวลงมาก่อน โดยลงมาถึง EMA 100 ก็เด้งขึ้น จากนั้นก็ค่อยๆไต่กลับไปหยุดที่ HIGH เดิม ส่วนเช้านี้ได้เปิดวิ่งทะลุ HIGH เดิมขึ้นมา ในกรณีนี้น่าจะมีชุดการขึ้นต่ออีกสักชุด

[Indicator] : MACD มี Divergence ขาลงอยู่แล้ว ตอนนี้กำลังทำคลื่นลูกใหม่ ต้องตามดูว่าจะสามารถทำลาย Divergence ได้หรือไม่, STO กลับมาฟื้นตัวอยู่ข้างบน ในระยะใกล้ยังน่าจะขึ้นได้อีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ ราคาพักตัวลงมาก่อน จากนั้นก็ขึ้นมาต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะมีชุดการขึ้นอีกสักชุด ในระยะใกล้น่าจะยังขึ้นต่อได้อีก แต่การพักตัวใหญ่ก็ยังคงรออยู่ในรูปของ Divergence ขาลง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 24-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาขึ้นค่อนข้างแรง ทะลุ HIGH ขึ้นไปเล็กน้อย จากนั้นก็กระชากลงมาใหม่ทันที ดูแล้วมีลักษณะของการจบรอบขาขึ้น จากนี้น่าจะเน้นพักตัวลงแล้

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ขาลงชัดแล้ว และกำลังหดตัวกลับลงมาหา 0 แสดงให้เห็นถึงความอยากพักตัวที่บริเวณนี้, STO เริ่มลงมาอยู่ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานมีการวิ่งขึ้นไปแรงแล้วตามด้วยการกระชากลง ซึ่งเป็นสัญญาณการจบรอบขาขึ้น จากนี้จึงน่าจะเห็นการพักตัวลงเป็นหลักแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 23-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาออกข้างเป็น sideway จากนั้นตอนดีกขึ้นไปอีกชุดแบบไม่แรงมากนัก ดูแล้วแรงขึ้นเริ่มตกแล้ว

[Indicator] : MACD มีโอกาสเกิด Divergence ขาลงแล้ว คาดการพักตัวลงเร็วๆนี้, STO เริ่มกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวออกข้างก่อน จากนั้นก็มีการขึ้นไปทำ higher HIGH อีกชุด แต่เป็นการขึ้นที่ไม่แรง ทำให้มองได้ว่าโมเมนตัมในการขึ้นเริ่มแผ่วลงแล้ว จากนี้น่าจะได้เห็นความพยายามในการพักตัวลงบ้างแล้ว

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 22-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาพักตัวลงมาก่อนค่อนข้างแรง แต่จากนั้นก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นไปทดสอบ HIGH เดิม และ สามารถผ่านขึ้นมาได้อย่างแข็งแรง จึงขึ้นต่ออีกค่อนข้างไกล

[Indicator] : MACD หลังจากลงไปพักตัวที่ 0 ก็ทำคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ แปลว่าพักตัวเพียงพอและเริ่มวิ่งอีกครั้ง, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไปว้ แปลว่าน่าจะได้เห็นการขึ้นต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวลงมาก่อน จากนั้นก็เดินทางต่อทันที โดยสามารถทะลุ HIGH เดิมขึ้นมาค่อนข้างง่าย จึงส่งผลให้ขึ้นต่อไปอีกระลอกคลื่น และแรงขึ้นยังไม่ตก จึงคาดว่าในระยะใกล้น่าจะขึ้นเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 21-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเป็น sideway ทั้งวันอยู่ที่บริเวณ HIGH ทั้งวัน จากนั้นเช้านี้ก็พยายามขึ้นฝ่า HIGH ขึ้นไป แต่ไม่สำเร็จ จึงถูกทิ้งดิ่งลงมา

[Indicator] : MACD เกิด Divergence ภายในแล้ว น่าจะพักตัวที่บริเวณนี้แล้ว, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบ แสดงภาวะ sideway ที่จะเกิดในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : ราคาไม่สามารถผ่าน HIGH ขึ้นไปได้ จึงถูกทิ้งลงมาในเช้านี้ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพักตัวชุดใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ก็น่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 20-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาพักตัวก่อน จากนั้นเช้าวันจันทร์ก็วิ่งขึ้นมาเพิ่ม ทำ higher HIGH อีกตามคาด และแรงขึ้นก็ยังคงไม่ตก มีโอกาสขึ้นเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD ไม่ขึ้นตามราคาแล้ว มีโอกาสจะพักตัวก่อนหลังจากจบการขึ้นนี้, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ น่าจะขึ้นต่อเพิ่มได้อีกหลังจากพักตัว

สรุป Time Frame H1 : ราคาก็ยังขึ้นต่อตามคาด แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณพักตัว ผสมกับสัญญาณการขึ้นต่อ ในระยะใกล้จึงอาจจะพักตัวก่อน แต่ก็เป็นการพักตัวเพื่อนขึ้นต่ออีกภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 17-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคามุ่งหน้าขึ้นต่ออีกชุดตามคาด จากนั้นพักตัวลงมาที่ EMA20 ซึ่งยังคงเป็นสัญญาณที่ดีในการขึ้นต่ออยู่

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ โมเมนตัมฝั่งขึ้นยังคงมีอยู่ชัดเจน, STO เคลียร์ Super STO ไปแล้ว โดยการได้เห็น higher HIGH เมื่อวานตามคาด

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ขึ้นมาทำ higher HIGH ตามคาด และยังคงมีสัญญาณในการขึ้นต่ออยุ่ จึงคาดว่าหลังจากพักตัวที่บริเวณนี้ น่าจะยังสามารถขึ้นต่อเพิ่มได้อีกภายหลัง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 16-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานช่วงแรกราคาเป็น sideway ทั้งวัน จากนั้นตอนดึกราคาดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรง ทำให้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อไปได้อีก

[Indicator] : MACD หลังจากป้วนเปี้ยนอยู่แถว 0 มานาน ก็วิ่งขึ้นมาทำคลื่นขาขึ้นขนาดใหญ่ แปลว่าหลังจากพักตัวมานานก็เริ่มเดินทางอีกครั้ง โดยเลือกทิศขึ้น, STO ทำ Super STO ขาขึ้นไว้ น่าจะได้เห็น higher HIGH อีก

สรุป Time Frame H1 : หลังจากราคาพักตัวอยู่นาน ก็เริ่มวิ่งอีกครั้ง โดยชัดเจนว่าเลือกทิศในการวิ่งขึ้น ในระยะใกล้น่าจะขึ้นต่อได้อีกเรื่อยๆ แม้ว่าอาจจะได้เห็นการพักบ้างก็ตาม

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 15-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาแกว่งตัวออกข้างในลักษณะ sideway DOWN ซึ่งทำให้น้ำหนักฝั่งขาลงเริ่มมากขึ้น เริ่มมองการลงไปทดสอบ LOW อีกครั้ง

[Indicator] : MACD ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ 0 โดยเริ่มทำคลื่นขาลงชุดใหม่ มีโอกาสจะวิ่งลงต่อพอๆกับออกข้าง, STO ยังคงแกว่งตัวเป็นรอบ แสดงภาวะ sideway ที่กำลังเกิดในช่วงนี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาพักตัวออกข้างเป็นหลัก โดยเป็น sideway DOWN ซึ่งทำให้กราฟยังมีโอกาสจะลงไปทดสอบ LOW เดิมอีกครั้ง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 14-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาเด้งขึ้นไปก่อนตามคาด โดยติดที่ EMA 100 พอดี จากนั้นก็แกว่งตัวลงมา จากนี้มีโอกาส
จะเป็น sideway เพื่อพักตัวก่อน

[Indicator] : MACD หดตัวกลับมาอยู่บริเวณ 0 ยังไม่มีโมเมนตัมที่ชัดเจนนัก, STO แกว่งตัวขึ้นลงเป็นรอบใหญ่ แต่ทำ
Super STO ขาขึ้นไว้ จึงมีโอกาสจะขึ้นอีกหลังจากพักตัวแล้ว

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาเด้งขึ้นไปหา EMA 100 ตามคาด จากนั้นก็พักตัวลงมา ซึ่งในกรณีนี้มักจะตามมา
ด้วยการพักตัว แล้วค่อยเดินทางอีกครั้ง ต้องประเมินเมื่อเริ่มวิ่งอีกครั้งว่าฝั่งไหนได้เปรียบ โดยจากมุมมองปัจจุบัน ฝั่งขา
ขึ้นยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 13-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด จากนั้นก็เด้งขึ้นไป โดยเป้าหมายแรกของการเด้งน่าจะอยู่ที่ EMA 100 ก่อน

[Indicator] : MACD เกิดเป็น Divergence ขาขึ้นนำไว้ แล้วตามด้วยการขึ้นไปเหนือ 0 แปลว่ามีโอกาสจะเป็นชุดการขึ้นยาว, STO ฟื้นตัวขึ้นมาสำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆวัน ในระยะใกล้ราคาน่าจะขึ้นไปก่อน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ช่วงแรกราคาลงมาตามคาดก่อน จากนั้นก็เด้งฟื้นตัว โดยการเด้งครั้งนี้มีโมเมนตัมสนับสนุน จึงมีโอกาสจะขึ้นไกล โดยถ้าผ่าน EMA 100 ขึ้นไปได้ น่าจะเป็นสัญญาณการเลี้ยวขึ้นที่ดี

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 10-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกตามคาด และเป็นการไหลลงเรื่อยๆ ไม่รุนแรง จึงคาดว่ายังไม่ใช่ชุดจบการลง น่าจะไหลลงต่อได้อีก

[Indicator] : MACD ยังคงอยู่ในคลื่นขาลงชุดใหญ่ ยังคงมีโมเมนตัมในทิศลงต่อ, STO ก็ยังคงกองอยู่ด้านล่าง ยังงัดหัวไม่ขึ้น แปลว่านาจะลงเพิ่มอีกในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาก็ยังคงไหลลงมาเพิ่มอีกตามคาด ช่วงนี้น่าจะอยู่ในโมเมนตัมการลงอย่างที่ประเมินไว้ จึงน่าจะไหลลงเพิ่มอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะทำชุดจบด้วยการวิ่งลงมาแรงๆเป็นชุดสุดท้าย

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 9-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาอีกชุดตามคาด ส่วนเช้านี้ก็ยังลงไปทำ lower LOW อีก ดูแล้วยังไม่ใช่ชุดจบการลง จึงคาดว่าลงเพิ่มได้อีก

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงลูกใหม่และกำลังจะแซงหน้าคลื่นขาลงชุดก่อน จึงคาดว่ายังสามารถลงเพิ่มได้อีก, STO ยังคงกองอยู่ด้านล่าง ยังน่าจะลงเพิ่มได้อีกเช่นกัน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานก็ยังคงวิ่งลงมาอีกตามคาด และทำ lower LOW เรื่อยๆ โมเมนตัมในการลงจึงเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ในระยะใกล้ึยังน่าจะลงเพิ่มได้อีก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 8-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาสามารถวิ่งทะลุ LOW ลงมาสำเร็จ จึงมีโอกาสเดินหน้าลงต่ออีกสักชุด ก่อนจะหมดรอบ

[Indicator] : MACD กำลังทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ตอนนี้ขนาดพอๆกับคลื่นก่อนหน้าแล้ว ถ้าลงต่อีกหน่อยจะทำให้แซงคลื่นก่อนหน้าได้ ส่งผลให้มีโมเมนตัมในการลงต่อไป, STO ยังคงกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาสามารถทะลุ LOW ลงมา จึงทำให้เกิดโมเมนตัมในการลงต่อ อย่างน้อยก็อีกหนึ่งคลื่น ก่อนจะด้งขึ้นพักตัวต่อไป

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 7-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาทดสอบ LOW เดิมอีกรอบ ถ้ายังไม่ทะลุลงไป โอกาสในการเด้งขึ้นไปมีสูงมาก เพราะจะเกิดเป็นรูปแบบ Triple Bottom

[Indicator] : MACD เริ่มเกิดเป็น Divergence ขาขึ้น เริ่มมีโอกาสในการย้อนขึ้นไปบ้างแล้ว, STO ยังคงอยากจะลงต่อ น่าจะพยายามให้ถึง LOW

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาทำสอบ LOW ซึ่งพฤติกรรมนี้พบได้บ่อยก่อนจะวิ่งย้อนขึ้นไป ถ้าถึง LOW เดิมแล้วสามารถทะลุลงไปอย่างแข็งแรง น่าจะได้ไปต่อ แต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็จะเด้งขึ้นแรง เพราะจะกลายเป็น Triple Bottom

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 6-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวันศุกร์เป็นอีกวันที่ราคาวิ่งลงมาอย่างต่อเนื่อง และมีการทะลุ LOW เดิมลงไป แต่ก็มีการเด้งขึ้นทันที ซึ่งเป็นสัญญาณของการจบรอบการลงชุดนี้

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงขนาดใหญ่ไว้ แปลว่าน่าจะลงต่อได้อีกหลังจากพักตัวชุดนี้เสร็จแล้ว, STO หักหัวขึ้นไปด้านบน แสดงอาการอยากพักขึ้นในระยะใกล้นี้

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวันศุกร์ราคาไหลลงมาตามคาดอีกวัน แต่ก็มีสัญญาณจบรอบ คือการเด้งขึ้นแรงทันที ทำให้มองได้ว่า การลงชุดนี้น่าจะจบรอบก่อนไม่ว่าจะเป็นการจบรอบเล็กหรือใหญ่ ในระยะใกล้น่าจะได้เห็นการพักตัวที่บริเวณนี้ก่อน

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 3-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาอีกชุด ซื้อการวิ่งต่อทันทีโดยไม่พักนั้นทำให้โมเมนตัมการไหลลงเกิดขึ้นค่อนข้างมาก จึงยังคงมองทิศลงต่อไปก่อน

[Indicator] : MACD ทำคลื่นขาลงชุดใหม่ ใหญ่กว่าเดิม น่าจะไหลลงเพิ่มเติมได้อีก, STO ยังคงกองอยู่ด้านล่าง แสดงความอยากลงต่อเพิ่มอีก

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานวิ่งลงมาอีกชุดทันที โดยยังไม่มีการพักตัว แปลว่าน่าจะยังอยู่ในคลื่นขาลงที่ยังไม่จบ ในระยะใกล้จึงยังคงมองทิศลงต่อไปก่อนสักพัก

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 2-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาวิ่งลงมาอีกชุดตามคาด แต่หลังจากทำ lower LOW ก็กระชากกลับขึ้นไปที่ EMA 100 ทันที เป็นสัญญาณว่าน่าจาะเป็น sideway ตามมา

[Indicator] : MACD หลังจากลงไปทำคลื่นขาลงชุดแรก ก็หดตัวกลับขึ้นมา แสดงภาวะพักตัวในตลาดขาลง, STO เริ่มฟื้นอีกครั้งหลังจากลงไปกองอยู่ด้านล่างมานาน

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาเพิ่มอีกวันตามคาด แต่ก็มีสัญญาณพักตัวตามมาทันที ในระยะใกล้จึงน่าจะเป็น sideway เพื่อพักตัวที่แถวนี้สักพักก่อน จากนั้นค่อยประเมินกันอีกทีว่าจะเลือกเส้นทางไหนอีกครั้ง

Xau/Usd : บทวิเคราะห์กราฟ ทองคำ (Xau/Usd) ประจำวันที่ 1-3-2017


Time Frame ที่ใช้วิเคราะห์เทคนิคอล : H1
-------------------------------------------------------------------
[Price Action] : เมื่อวานราคาลงมาทำ lower LOW ตามคาด และ เช้านี้ก็ลงมาเพิ่มอีก ที่สำคัญคือ สามารถทะลุ EMA 100 ลงมาอย่างชัดเจนแล้ว จึงมีโอกาสจะไหลลงเรื่อยๆ

[Indicator] : MACD หลังจากทำ Divergence ขาลงภายในไว้ ก็เริ่มมุดต่ำกว่า 0 แปลว่าเกิดโมเมนตัมการลงแล้ว, STO กำลังเข้าเชต Super STO แล้วถ้าปิดสำเร็จ น่าจะได้เห็น lower LOW อีกครั้ง

สรุป Time Frame H1 : เมื่อวานราคาลงมาตามคาด และเป็นการไหลลงที่ค่อนข้างแรง นำพาให้สัญญาณต่างๆลงไปด้วยกันหมด ในระยะใกล้จึงยังคงมองทิศลงต่อไป

 

 

About us

CmFx สังคมแห่งความรู้และการแบ่งปัน
เรียนและสอนเกี่ยวกับการเทรด Forex, Gold, Future และหุ้น ด้วยเทคนิคแบบผสม Indicator กับ Price Action เสริมด้วย Money Management เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติม...

 

Contact us

You are here: www.chiangmaifx.com Tools for Trader XAU/USD Analysis